MORSA

Elva som ga byen navn
Vassdraget som ga grunnlaget for et industrieventyr
Aquaviten som forteller om byens stolte brennerihistorie

Her kan du lese historien om hvordan foreningen vår Morsa 1833 – og kulturhistorien på flaske Morsa Aquavit – ble til . . .

 

Industri- og brennerihistorie – Morsa 1833

Relanseringen av MorsaAquaviten i Moss by- og industrimuseum 4.november år 2000 var først og fremst en markering av et industrieventyr der Moss var den største spritprodusenten i landet fra 1826 til 1856.

Det hele begynte i Kulturminneåret 1997. Da ble Fossenområdet valgt til kulturminne for Moss kommune. Fossenområdet var det kulturminne i landet som fikk flest stemmer under den landsomfattende kulturminnestafetten. Dette området er spengfullt av vassdrags, industri- og sprithistorie. Høsten 1997 var en rekke av fylkets kommuner representert på Storebro der de overleverte sine kulturminner til sentrale myndigheter og de ansvarlige for Kulturminnestafetten.

Da turen kom til ordføreren i Moss ble det hentet ei flaske med (Morsa)vann fra Mossefossen og vassdraget som la grunnlaget for byen vår. På det tidspunktet hadde jeg allerede i mange år interessert meg for byens stolte brennerihistorie, og jeg kom på ideen med en relansering av aquaviten fra 1800-tallet. 9. mars 1998 skrev jeg et brev til Moss kommune og konservator Torill Wyller der jeg foreslo å dokumentere byens stolte brenneri- og sprithistorie. I tillegg dristet jeg meg til å foreslå en relansering av aquaviten som ble produsert i Moss, samt en utstilling om brennerivirksomheten i by- og industrimuseets midlertidige lokaler i Det GerneskeFehus.

Ordføreren tente umiddelbart på ideen. Den lokale polsjefen, Kai Gundersen, åpnet dørene inn til det aller helligste: sjefsdestillatør Halvor Heuch ved Arcus på Hasle. Torill Wyller, Ole Eide og andre gode krefter ved museet jobbet sammen med oss –  som fortsatt brenner for byens sprithistorie –  med den dokumentasjon som var nødvendig for å få satt Gerners Aquavit etter en orginalresept fra 1833 i produksjon. Amund Rydland og Gunnar Laursen jobbet ”tungt” og effektivt som fødselshjelpere for å få økonomien og andre formaliteter på plass.

MorsaAquaviten har gjenoppstått takket være en enorm dugnadsinnsats fra entusiastiske mossinger med kjærlighet til den tradisjonsrike byen vår, og som er bevisste på hvilket kulturminne og hvilken stolt industrihistorie Morsa 1833 representerer.

Siden Kulturminneåret 1997 har Morsa-vennene gjennomført en rekke byvandriger og andre kulturarrangement knyttet til byens industri- og sprithistorie. De årlige byvandringene samler mer  enn 500 historieinteresserte mossinger. I tillegg arrangerer foreningen årlig et større kulturarrangement tett opp til lanseringsdagen 4. november.

Foreningens prælather og precident holder årlig ca. 30 kåserier i bedrifter, museer, lag-  og foreninger om våre stolte kultur, sprit- og industritradisjoner.

Både historikken, produktet og arrangementene bidrar sterkt til å gjøre mossingene kjent med og stolte av sin historie og sine røtter. I tillegg bidrar venneforeningen Morsa 1833 til å sette Moss ”på kartet” både innenlands og utenlands.

Moss 15.10.04
Jon Roth Nilsen
1. prælath

Du kan også lese om relanseringen av Morsa-akevitten på hjemmesidene til Moss kommune, se her.