1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000. Denne dagen markerte relanseringen av Morsa-akevitten bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833. Samme arrangement markerte åpningen av nye lokaler i Møllebyen for Moss by- og industrimuseum hvor resepten ble funnet. Et nedsatt interimsstyre fungerte frem til første ordinære årsmøte 27.11.01. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysundregisterne og har egne, godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på innbetaling av medlemskontingenter, samt deltageravgift for de forskjellige arrangementer. Videre har foreningen et visst overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter. I tillegg mottar foreningen støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Informasjon om venneforeningen er lagt ut under hjemmesiden www.morsa1833.no.

2. Foreningsverv for 2008/09:

Styret fikk på årsmøtet 2008 denne sammensetningen:

Precident, Jørn Ramberg valgt for 1 år (unntak fra normalbestemmelsene i vedtektene)
Viceprecident, Karine Langsholt – valgt for 2 år, men har senere trukket seg
Skriver, Annemor Larsen – valgt for 2 år
Skattemæster, Jan Bekkevold – gjenstår
1.prælath Tor Kolsrud – valgt for 2 år
2.prælath, Marianne Mørk – valgt for 2 år, men har senere trukket seg
Mundskiænk, Per Henæs gjenstår
Kjøgemester Ernst Halvorsen – valgt for 2 år

Arrangement og PR-komite:

Ernst Halvorsen (leder)
Knut Falleth
Einar Håland
Kai Gundersen
Trond Evensen
Bjørn Werner Andresen
Arild Eriksen
Sven Hansen
Gretha Kant
Anne Ulriksen
Gunnar R. Johansen
Gunnar Håvi
Øivind Hansen

Valgkomité: Gretha Kant, Einar Håland og Kai Gundersen ble gjenvalgt

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende har fungert i perioden:

Bokkomité: leder Juel Lind

Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen

Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellman 12-13.

3. Handlingsplan

Medlemsaktiviteter:

Ekskursjoner
Foredrag
Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen
Utvikle effekter og produkter for medlemmene
Prioriterte saker:
Markedsføring
Medlemsrekruttering, medlemspleie
Fortsette salget boken vår ” BRENNEVINSPRODUKSJONEN I MOSS PÅ 1800-TALLET”.
Samarbeide med andre akevittforeninger og lokale instanser og foreninger med overlappende interesser, som Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner og Moss Historielag.
Arbeide for distribusjon av Morsa 1833 Aquavit til flest mulige utsalgssteder i inn- og utland.
Festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandring”).

4. Aktiviteter

Det er pr 31.12.2008 registrert totalt 732 medlemmer.

4.1 Styrearbeid

Styret har avholdt 7 styremøter i tillegg til komitè-møter, og har arbeidet med bl.a. følgende saker:

Arcus: Fulgt opp for å sikre produksjon og leveranser slik at polhyllene aldri på ny skal gå tomme for Morsa.
Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer
Begynt forberedelsene til planlegging av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814.
Fått overtalt Arcus til å sette «Konventionsaquavit 2014» som nå ligger på fat før 10.000 flasker med nydelig drikke legges ut for salg i august 2014.
Bidratt til at Arcus fikk rettighetene til merkenavnet blant annet «Morsa 1833» for å sikre at det ikke dukker opp «konkurrerende produkter» av tvilsom kvalitet.
Deltatt / hatt stand på Kulturminnedagen i Moss 14. september.
Deltatt i forberedelser og gjennomføring av forskjellige arrangementer
Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner.
Pressekontakt lokalt og regionalt
Historikk- og kåserivirksomhet: Vårt æresmedlem Jon Roth Nilsen og vår 1. prælath har i år som tidligere holdt en lang rekke kåserier for museet, foreninger, hoteller og lag. Sist kåseri med prøvesmaking ved åpningen av Tivoli Amfi sin nattklubb. Etablert kontakt med initiativtagerne til den kommende Christian Fredrik-cognacen.
Boken ”BRENNEVINSPRODUKSJON I MOSS PÅ 1800-TALLET” er hittil solgt i 525 eksemplarer og vi har fortsatt 975 på lager.

4.2 Komiteer, delegerte funksjoner

Arrangements- og PR – komiteen: komiteen har hatt 8 møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer.

Medlemsarrangementet: ”Morsa – vandring” første fredag i juni, – forestått planlegging, gjennomføring og evaluering. Tidspunktet er fastsatt «for all fremtid».
Arrangert medlemsekskursjon til Arcus
Profileringsartikler: Gjennomgått sortimentet og begynt utviklingen av et nytt artikkelsortiment.

4.3 Medlemsaktiviteter

Morsa – vandringen 2008, et svært vellykket arrangement med ca. 280 deltakere, som alltid i strålende sommervær. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Selskabet til Moss bys Vel. Starten gikk fra Bytårnet hvor ordfører Krogsvold kåserte om området og tårnets historie. Deretter gikk vandringen til Vansjø hvor Ivar Hauge fortalte om Morsa-vassdraget og videre til Mossefossen hvor Jan Roth Nilsen engasjerte oss videre, i selskap med Bellmann 12-13. Vandringen endte som vanlig på Mikrobryggeriet hvor det var rikelig med mat, drikke, musikk, sang og dans frem til midnatt da det offisielle arrangementet ble avsluttet.
Arrangert medlemsekskursjon til Arcus for 36 deltagere 13. november – en stor suksess! Det ble kjørt egen buss fra Moss, det var rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende føde og tilbakemeldingene var udelt svært positive.
«Det perfekte akevittglass» fra kvalitetsprodusenten Riedel, utviklet av Arcus og forhandlet av Howard, har vært en formidabel suksess. Førstebestillingen på 300 glass var solgt før levering og ny bestilling er foretatt. Dette er et glass hvor man virkelig får fremhevet Morsa-aquavittens fremragende smak og duft. Vår logo pryder også glassene på et beskjedent og stilig vis. Til tross for at glassene selges rimeligere gjennom oss enn i butikk, gir salget et beskjedent bidrag til foreningens kasse.

4.4 Andre aktiviteter:

Foreningens web – sider har fått nærmest en total fornyelse og er flittig besøkt av såvel medlemmer som andre interesserte.
Styret har startet innhentingen av medlemmenes e-postadresser for raskere og billigere å kunne informere om viktige begivenheter.
Styret har videre startet arbeidet med et helt nytt elektronisk medlemsregister, med samme intensjoner som ovenfor.

19.mars 2009

Morsa Aquavit 1833
Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg
Precident
Erik Sagflaat
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Tor Kolsrud
1.Prælath
Marianne Mørk
2. Prælath
Per Henæs
Mundskiænk
Ernst Halvorsen
Kjøgemester

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *