1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 ble relansert. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysundregisterne og har egne, godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på innbetaling av medlemskontingenter, samt deltageravgift for de forskjellige arrangementer. Videre har foreningen et visst overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Informasjon om venneforeningen er lagt ut under hjemmesiden www.morsa1833.no.

2. Foreningsverv for 2010/ 2011:

Styret fikk på årsmøtet 2010 denne sammensetningen:

Precident Jørn Ramberg – ikke på valg
Viceprecident Knut Falleth – gjenvalgt for to år
Skattemæster Jan Bekkevold – ikke på valg
Mundskiænk Kai Gundersen – ikke på valg
1.prælath Geir Håbesland – valgt for to år
2.prælath Kjellaug Nakkim – valgt for ett år (avvik fra normalbestemmelsene)
Skriver Annemor Larsen – gjenvalgt for to år
Kjøgemester Ernst Halvorsen – gjenvalgt for to år

Arrangement og PR-komite:

Sven Hansen – gjenvalg for 1 år
Gunnar Håvi – gjenvalg for 2 år
Arvid Andreassen – ny, valgt for 2 år
Lisbeth Børnich – ny, valgt for 2 år
Ingvild Sikkeland – ny, valgt for 2 år
Arild Eriksen – ikke på valg
Bjørn Werner Andersen – ikke på valg
May Mollan – ikke på valg
Svein Erling Pedersen – ikke på valg

Valgkomité: Tor Kolsrud, Per Arild Simonsen og Jon Roth Nilsen

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende har fungert i perioden:

Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: Leder Jon Roth Nilsen

3. Aktiviteter

Det er pr 31.12.2010 registrert totalt 626 betalende medlemmer.

3.1 Styrearbeid

Alle verv i foreningen er fortatt ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte avholdt 8 styremøter i tillegg til komitè-møter, og har arbeidet med bl.a. følgende:

Holdt jevnlig kontakt med Arcus for å sikre produksjon og leveranser
Arbeidet for at Morsa-flaskens design ikke skal bli forringet
Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer
Begynt forberedelsene til planlegging av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814.
Gjennomført10-års jubileumsfest i november 2010
Deltatt i forberedelser og gjennomføring av forskjellige arrangementer
Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner og initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen.
I samarbeid med noen av de forannevnte gjennomført arrangementet «Moss i glasset» – en åvriss foreteelse i tiden fremover.
Pressekontakt lokalt og regionalt
Prælather, Precident og æresmedlem har gjennomført 8 kåserier om Morsa og Moss’ brennevinshistorie.i Oslo, Østfold og Akershus
Boken ”BRENNEVINSPRODUKSJON I MOSS PÅ 1800-TALLET” er hittil solgt i 525 eksemplarer og vi har fortsatt 975 på lager.

3.2 Komiteer, delegerte funksjoner

Arrangements- og PR – komiteen: komiteen har hatt en rekke møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer, herunder:
Morsavandring
Medlemsekskursjon til Arcus
Deltagelse på Mossedagene
Deltagelse på Matfestivalen.

3.3 Medlemsaktiviteter

Morsa – vandringen 2010, et svært vellykket arrangement, som alltid med strålende sommervær, påfyll underveis av kulturhistorie, sang, mat og drikke. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Mosseølets venner og «Kor artig». Som vanlig vandret vi til Mikrobryggeriet hvor det var rikelig med mat, drikke, musikk, sang og dans frem til midnatt da det offisielle arrangementet ble avsluttet.
Medlemsekskursjon til Arcus for ca. 30 medlemmer 19. mars – som alltid en suksess! Det ble kjørt egen buss fra Moss og det var rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende føde. Som vanlig var tilbakemeldingene var udelt svært positive.
«Morsavandring i Halden». Ca. 25 deltagere meldte seg til arrangementet 31. juli og toget til Halden der omvisning i byen og på festningen ble gjennomført, og avsluttet med en særdeles hyggelig og lang lunsj på Vertshuset «Curtisen» med deilig, kortreist mat og Festnings-øl til.
10-års jubileumsfest ble avholdt 5. November på Rådhuset, med ca. 100 deltagere og god stemning. Æresmedlem nr. 2 og 3 ble høytidelig utnevnt, Tor Kolsrud og Kai Gundersen for sin lange og iherdige innsats for foreningen.

3.4 Andre aktiviteter:

Styret har fortsatt innhentingen av medlemmenes e-postadresser for raskere og billigere å kunne informere om viktige begivenheter.
Styret er ikke kommet i mål med nytt elektronisk medlemsregister.
Foreningen er representert i komiteen Moss 2014 for feiringen av Grunnloven og Mossekonventionen.
Deltagelse på Mossedagene i juni gågata med stand og medlemsverving.
Deltagelse på Matfestivalen i gågata i august, med stand, medlemsverving og salg av nydelig drikke, sammen med Mosseølets venner.
Foreningen er innmeldt i Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat samt opplevelser innen mat og drikke. Dette har gitt verdifulle kontakter.
Grüne Woche, Verdens største matmesse i Berlin: Morsa-akevitten var første gang representert på messen etter initiativ fra Fylkesmannen i Østfold og Regional Matkultur. Til årets messe reiste Precident og 1. Prælath (på egen bekosting) og fikk virkelig oppleve hvor godt en velsmakende akevitt ble mottatt av tyskere og en rekke andre nasjonaliteter, sammen med mye og god lokal mat. Dessverre selges ikke akevitten pr. i dag utenfor Norge.
Æres-fat hos Arcus: Etter forhandlinger med Arcus har disse nå satt et eget fat med Morsa-aquavit med egen logo, og i selskap med nøye utvalgte akevitt-celebriteter. Akevitt herfra vil kun vil bli tappet/prøvesmakt ved høytidelige anledninger. I skrivende stund har ingen drukket av fatet.
Konventionsaquavitt: Fortsatt ligger Morsa-aquavit tilsvarende 10 000 flasker på fat for å bli lansert til jublieet for Mossekonventionen den 14. August 2014.

4. Handlingsplan for 2009/2010

Styret ønsker fortsatt å arbeide for å øke kjennskapet til Morsa 1833, øke salget og arbeide for interessante tilbud til foreningens medlemmer.

Generelle medlemsaktiviteter:

Ekskursjoner
Foredrag
Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen
Utvikle effekter og produkter for medlemmene
Medlemsrekruttering, medlemspleie

Enkeltsaker:

Tilby medlemsturer til Arcus og evt. andre interessante destinasjoner
Få etablert et eget Morsa-æresfat på Arcus sitt fatlager
Arbeide for at Morsa 1833 er representert på matmessen Grüne Woche.i Berlin
Delta i foreningen Regional Matkultur
Markedsføring av foreningen, f.eks. gjennom stands i byen.
Vurdere «sertifiseringsordning» for byens serveringssteder.
Arbeide for øket salg av Morsa-glassene ved blant annet et samarbeid med Turistkontoret
Arbeide for støtte til foreningens aktiviteter og virksomhet bl.a. fra Arcus.
Tilby et interessant sett av Morsa-effekter til medlemmer og andre.
Fortsette salg av boken ” BRENNEVINSPRODUKSJONEN I MOSS PÅ 1800-TALLET”.
Fortsatt gjennomføreforedrag og kåserier om Moss’ byhistorie og Morsa 1833.
Fortsatt samarbeide med andre foreninger og instanser og med overlappende interesser, som for eksempel Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner, Norske Akevitters Venner og Moss Historielag. Det enkelte samarbeidsforholdet vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
Arbeide for distribusjon av Morsa Aquavit til flest mulige utsalgssteder i inn- og utland.
Den første fredag i juni hvert år, arrangere festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandring”)
Delta med stand, salg og medlemsverving under de årlige Mossedagene.
Delta med stand, salg og medlemsverving under den årlige Matfestivalen.

Moss 17. mars 2011

Morsa Aquavit 1833
Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg
Precident
Erik Sagflaat
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Tor Kolsrud
1.Prælath
Kjellaug Nakkim
2. Prælath
Kai Gundersen
Mundskiænk
Rolf Ulsrud
Kjøgemester

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *