Æresmedlemmer

images-Aeresmedlem-Morsa-aeresmedlem%20010-liten-247x241[1]

Foreningen vår har tradisjon for å oppnevne æresmedlemmer, men dette er en utnevnelse som hengter meget høyt. I mange år hadde vi kun ett æresmedlem – Jon Roth Nilsen. Han var initiativtaker og pådriver for å få relansert den lokale akevitten – som han selv kaller for «industrihistorie på flaske». Etter hvert er også Tor Kolsrud og Kai Gundersen utnevnt som æresmedlemmer – etter mange års iherdig innsats for vår forening gjennom styreverv og ustoppelig aktivitet for å gjøre budskapet kjent både lokalt og nasjonalt. I 2014 fikk Amund Rydland æresmedlemskap. Rydland var meget sentral i forbindelse med relanseringen av Morsa Aquavit og var foreningens første precident. I 2014 ble også Rolf Ulsrud og Jan Bekkevold tildelt æresmedlemskap for mangeårig innsats og omfattende arbeid for foreningen. Halvor Heuch fylte 70 år i desember 2015, og som bursdagspresang fra oss ble han utnevnt som æresmedlem. Heuch er destillatør hos Arcus og hadde ansvaret for konverteringen av resepten fra 1833 og frem til ferdig vare til lanseringen av Morsa Aquavit i 2000. Halvor har også i tiden etter dette vært en viktig støttespiller for oss, både med produksjon av Unionsaquaviten i 2005 og Konvetionsaquaviten i 2014. Halvor fortsetter sitt virke for Arcus og vi støtter oss på han også når vi planlegger en aquavit til Moss bys 300-års jubileum i 2020. I 2016 fikk hele 3 medlemmer utmerkelsen som æresmedlem. Anne Marie Larsen (Annemor) satt i styret for foreningen vår i hele 11 år, alle årene med funksjonen som Skriver. Annemor har gjort en langvarig og uvurderlig innsats med å sørge for orden i arkiver og medlemslister. Per Arild Simonsen har også 6 år bak seg i styret, delvis som Viceprecident og delvis som Skattemæster. Per Arild sitt kjennskap til og kunnskap om Mossefossens og Møllebyen historie har vært meget verdifulle for vår forening, og vi har ved mange anledninger hatt glede av hans kunnskaper på dette området. Torill Wyller var med i interimstyret som utarbeidet grunnlaget for dannelsen av vår forening, og har også 7 år bak seg i styret, som 2. Prælath. Torills kompetanse og tilknytning til Moss by- og industrimuseum har vært uvurderlig for vår forening.

Jon Roth Nilsen

Æresmedlem fra juni 2006

Født 2. juni 1951. Død 31. mars 2023.

1. Prælath 2000 – 2007
Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000

Tor Kolsrud

Æresmedlem fra november 2010

Viceprecident 2002 – 2003
Precident 2004 – 2007
1.Prælath 2008 – 2009 og 2012 – 2013

Kai Gundersen

Æresmedlem fra november 2010

Mundskiænk 2000 – 2005 + 2009 – 2014
Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000

Rolf Ulsrud

Æresmedlem fra mars 2014

Kjøgemester 2004 – 2007 og fra 2012 – 2015

Jan Bekkevold

Æresmedlem fra mars 2014

Skattemæster 2004 – dd

Amund Rydland

Født 29. mai 1936. Død 6. februar 2016.

Æresmedlem fra mars 2014

Precident 2000 – 2003
Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000

Foto: Charlotte Sverdrup © – www.charlottesverdrup.com

Halvor Heuch

Æresmedlem fra desember 2015

Destillatør i Arcus (fra 1985). Ansvarlig for konvertering av resepten (fra 1833) til ferdig vare til relanseringen i 2000.

Anne Marie Larsen

Æresmedlem fra mars 2016

Skriver 2004 – 2015

Per Arild Simonsen

Æresmedlem fra mars 2016

Viceprecident 2004 – 2007
Skattemæster 2000 – 2003

Torill Wyller

Æresmedlem fra mars 2016

2. Prælath 2000 – 2007
Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000