Salgstall for Morsa Aquavit

Salgstallene for Morsa Aquavit er en viktig indikator for oss, og vi følger nøye med på dette. Salgstallene både for våre lokale utsalg og på landsbasis foreligger nå. Vi følger tallene på landsbasis pr år, mens de lokale salgstallene oppdateres hver måned.

Her finner du ajourførte oversikter på salg av den tradisjonelle Morsa Aquavit, men vi viser også salget av «Jubileumsaquavitene» Morsa Unionsaquavit (2005), Morsa Konventionsaquavit (2014) og Morsa Jubileumsaquavit (2019). Det er ikke laget egen oversikt for Morsa Jubileumsaquavit (2020). Disse 2.020 flaskene ble brått revet bort fra polhyllene noen hektiske dager i november/desember 2019.

Morsa_white (2)Salget av Morsa Aquavit viser en stadig synkende tendens, til tross for en veldig liten oppsving i det lokale salget i 2015, en oppsving vi håper er relatert til økt fokus på Morsa i forbindelse med Morsa Konventionsaquavit som kom i 2014.

3 av 4 flasker selges nå ved de lokale utsalgene i Moss og Rygge. De siste årene er det faktisk det lokale salget som har sviktet mest, men salget ellers i landet går også ned. Salget av den vanlige Morsa’n i 2020 ble likevel veldig bra, en pen økning sammenlignet med 2019. Dette regner vi som en klar effekt av økt fokus som Morsa fikk i forbindelse med Morsa Jubileumsaquavit og vårt 20 års jubileum.

Ser vi på forholdet mellom de to lokale utsalgene (Moss og Rygge), er situasjonen nå litt endret. Fra at Rygge har solgt mer en dobbelt så mange Morsa som utsalget i sentrum, er det for 2021 slik at sentrum har 40% av det lokale salget. I 2021 ble det solgt 2.340 Morsa Aquavit ved våre to lokale utsalg.

Salget utenfor Moss/Rygge var på 849 flasker i 2021.

Bak lenkene over finner du mer detaljer om utviklingen i salget.