Salgstall for Morsa Aquavit

Salgstallene for Morsa Aquavit er en viktig indikator for oss, og vi følger nøye med på dette. Salgstallene både for våre lokale utsalg og på landsbasis foreligger nå. Vi følger tallene på landsbasis pr år, mens de lokale salgstallene oppdateres hver måned.

Her finner du ajourførte oversikter på salg av den tradisjonelle Morsa Aquavit, men vi viser også salget av «Jubileumsaquavitene» Morsa Unionsaquavit (2005), Morsa Konventionsaquavit (2014) og Morsa Jubileumsaquavit (2019).

Morsa_white (2)Salget av Morsa Aquavit viser en stadig synkende tendens, til tross for en veldig liten oppsving i det lokale salget i 2015, en oppsving vi håper er relatert til økt fokus på Morsa i forbindelse med Morsa Konventionsaquavit som kom i 2014.

3 av 4 flasker selges nå ved de lokale utsalgene i Moss og Rygge. De siste årene er det faktisk det lokale salget som har sviktet mest, men salget ellers i landet går også ned. Hvis vi ser på det totale salget i 2019 (Morsa Aquavit og Morsa Jubileumsaquavit), ble salget veldig bra, en pen økning sammenlignet med 2018. Ser vi på forholdet mellom de to lokale utsalgene (Moss og Rygge), er situasjonen nå at det selges mer enn dobbelt så mange Morsa ved utsalget i Rygge sammenlignet med Moss. I 2019 ble det solgt 2.123 Morsa Aquavit  og 1.932 Morsa Jubileumsaquavit ved våre to lokale utsalg. Av disse til sammen 4.055 flasker ble hele 2.614 solgt ved Rygge. Salget utenfor Moss/Rygge var på 734 flasker til sammen, men en veldig liten andel av dette var Morsa Jubileumsaquavit. Der gikk nesten hele opplaget ut fra våre lokale utsalg.

Bak linkene over finner du mer detaljer om utviklingen i salget.