Brennevinsproduksjon i Moss på 1800- tallet

Mer enn 500 bøker er allerede solgt! Boken om BRENNEVINSPRODUKSJON I MOSS PÅ 1800-TALLET er nå til salgs, og du vil finne boken hos alle byens bokhandlere. Du får også boken ved henvendelse til Moss by- og industrimuseum.  Forfatterne av boken Per Edfeldt og Finn Saugestad har gjort en kjempejobb med boken, og vi er virkelig stolte av å kunne presentere denne boken som en viktig milepæl for vårt arbeid med å holde liv i og dokumentere denne delen av byens historie.

Hvis du ønsker å bestille boken, benytt vårt bestillingsskjema på våre nettsider.

Fra forordet til boka har vi hentet følgende klipp:

 

Web-BokaB690xH370pixler[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne boken er et bevis på at Morsa 1833 venneforeningen har nådd ett av sine mål; å få dokumentert en viktig om enn vanskelig tidsperiode i byens liv. Dette var ukjent historie for oss som vokste opp i Moss for 50 – 70 år siden. Hvorfor vi har Gudes gate og Henrik Gernes gate i byen er nå forståelig.

Det er mange som skal takkes for at vi har fått dette til – i første rekke Jon Roth Nielsen som i styret for Mossefossens Venner tok initiativet til å gjenskape den Gernerske karveakevitt og som bidro til at dokumentasjonen ble startet, Torill Wyller som leder av Moss by- og industrimuseum, Ole Eide for sitt arbeid med å ta fram historisk stoff om brenneriene i byen, tidligere rådmann Amund Rydland, leder i Moss Industriforening Gunnar Laursen og vinmonopolbestyrer Kai Gundersen for arbeidet med Arcus for å få satt i gang produksjonen.

At Morsa 1833 Aquavit kunne relanseres 4. november 2000 har ordfører Gretha Kant mye av æren for. Hun så at denne kunne brukes til å gi byen identitet og var villig til å satse på ideen. Vi skylder selvsagt også takk til forfatter Per Edfeldt og journalist Finn Saugestad og bokkomiteen, som foruten forfatterne har bestått av Ole Eide, undertegnede og leder Juel Lind.

Vårt neste store mål er å få byens egen akevitt til å leve videre som en del av «Det store Norske Drammebordet». Halvor Heuch, destillatør og vår fremste brennevinsekspert sier: «Dette er vår kultur. Variasjonene i de forskjellige akevittene fra ulike deler av landet er et symbol på denne kulturarven, en arv vi må få øynene opp for, og som det er viktig å ta godt vare på.»  Også levende kulturminner som dokumenterer byens stolte industri- og sprithistorie på flaske, må brukes og vedlikeholdes for å leve videre. Vi bør huske dette i Moss.

Morsa 1833
Tor Kolsrud
Precident

*************************

Boken om BRENNEVINSPRODUKSJONEN I MOSS PÅ 1800-TALLET ble lansert på medlemsmøte i Morsa 1833 onsdag 5. desember 2007.