1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000. Denne dagen markerte relanseringen av Morsa-akevitten bygget på orginalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833. Samme arrangement markerte åpningen av nye lokaler i Møllebyen for Moss by- og industrimuseum hvor resepten ble funnet. Et nedsatt interimstyre fungerte frem til første ordinære årsmøte 27.11.01. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysundregisterne og har egne godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på innbetaling av medlemskontingenter.  I tillegg har foreningen forhandlet fram en royalty-avtale med Arcus Produkter AS. Overskuddet skal benyttes til medlemsaktiviteter og andre tiltak i henhold til vedtatte handlingsplaner på foreningens årsmøter. Arcus Produkter AS forutsetter salg av et visst volum for at Morsa-akevitten  skal være i kontinuerlig produksjon. Informasjon om venneforeningen er lagt ut under hjemmesiden www.morsa1833.no.

 

2. Foreningsverv for 2007:

Styret for 2007 har hatt denne sammensetningen:

 • Precident, Tor Kolsrud valgt for 1 år
 • Viceprecident, Per Arild Simonsen – gjenstår
 • Skriver, Annemor Larsen – gjenstår
 • Skattemæster, Jan Bekkevold valgt for 2 år
 • 1.prælath Jon Roth Nilsen valgt for 1 år
 • 2.prælath, Torill Wyller – gjenstår
 • Mundskiænk, Per Henæs gjenstår
 • Kjøgemester Rolf Ulsrud – gjenstår

 

Arrangement og PR-komite:

 • Rolf Ulsrud
 • Knut Falleth
 • Einar Håland
 • Ernst Halvorsen
 • Kai Gundersen
 • Trond Evensen
 • Arvid Eriksen
 • Arild Eriksen
 • Asbjørn Eriksen
 • Bjørn Verner Andersen

 

Valgkomité: Gretha Kant, Einar Håland og Kai Gundersen

Revisor: Revisor har værte Magnar Nilsen.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov.  Følgende er oppnevnt:

 • Bokkomité: leder Juel Lind
 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
 • Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellman 12-13.

 

3. Handlingsplan

Medlemsaktiviteter:

 • Ekskursjoner
 • Foredrag
 • Kultursosiale arrangementer

 

Prioriterte saker:

 • Markedsføring
 • Medlemsrekruttering, medlemspleie
 • Utgitt og solgt boken vår ” BRENNEVINSPRODUKSJONEN I MOSS PÅ 1800-TALLET”.
 • Samarbeide med andre akevittforeninger og lokale instanser og foreninger med overlappende interesser, som Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner og Moss Historielag.
 • Arbeide for distribusjon av Morsa 1833 Aquavit til flest mulige utsalgssteder i inn- og utland.
 • Festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandring”).
 • Deltatt i to bøker om mat – og drikke tradisjoner i Østfold nemlig ”EN SMAK AV ØSTFOLD” og ”DRIKKE FRA ØSTFOLD – om tradisjoner, bruk og viser.”

 

4. Aktiviteter

Det er pr 31.12.2007 registrert totalt 692 medlemmer.

4.1 Styrearbeid

Styret har avholdt 8 styremøter, og har arbeidet med bl.a. følgende saker:

 • Arcus: Fulgt opp for å sikre produksjon og leveranser slik at polhyllene aldri på ny skal gå tomme for Morsa.
 • Drøftet strategier for videre PR-fremstøt og foreløpig konkludert med å prioritere hjemmemarked.
 • Initiert og fulgt opp videre arbeid i Arrangements- og PR – komiteen, Bokkomitéen og andre delegerte funksjonsområder under styrets ansvarsområde..
 • Deltatt i forberedelser og gjennomføring av medlemsarrangementer i juni og november.
 • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner.
 • Pressekontakt lokalt og regionalt
 • Historikk- og kåserivirksomhet ved 25 anledninger i en rekke lag, foreninger og andre selskapelige anledninger.

 

4.2 Komiteer, delegerte funksjoner

 • Arrangements- og PR – komiteen: komiteen har hatt 6 møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer.
  • Medlemsarrangementet: ”Morsa – vandring” 8. juni, – forestått planlegging, gjennomføring og evaluering.
  • Jubileumsarrangementet i Samfunnssalen 2. nov. 2006.
  • Profileringsartikler: – slips, pins, caps, grillforkle og T-skjorter er solgt ved våre arrangementer.
  • Planlegging av alternative fremstøt for økt medlemsverving og økte salgsfremstøt.
 • Bokkomiteen: Boken med tittel ”BRENNEVINSPRODUKSJON I MOSS PÅ 1800-TALLET” ble endelig en realitet og ble presentert på medlemsmøte den 5.desember med forfatter Per Edfeldt tilstede.
  • Boken er hittil solgt i 493 eksemplarer og vi har fortsatt co 1000 på lager.

 

4.3 Medlemsaktiviteter

 • ”Morsa – vandringen 2007, et svært vellykket arrangement med ca. 360 deltakere i strålende sommervær. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Selskabet til  Moss bys Vel. Vandringen gikk fra Storgaten 20 Chrystiegården hvor Erik Mollatt kåserte til parkeringshuset i Sundstredet, kåseri ved Torill Wyller. Deretter til Kirkeparken hvor Jon Roth Nilsen kåserte og vi fortsatte til Basartaket hvor Ivar Ernø fra Selskabet til Moss Bys Vel kåserte og vandringen ble avsluttet i Nesparken med bespisning,  underholdning og dans. Arrangementet ble av mange deltagere beskrevet som særdeles vellykket.
 • Jubileums – arrangement i Samfunnssalen ble avholdt fredag 2. november 2007 med ” Tom Jones”, Bellman 12 – 13 og Kråkebyens Sønner. De ca 150 deltagerne hadde en hyggelig kveld.

 

4.4 Andre aktiviteter:

 • Foreningens web – sider er i jevnlig bruk.
 • Det er tatt initiativ til å få laget temakvelder med Morsa 1833 i fokus, bl.a. til bruk av hoteller, lag og foreninger i arrangementssammenheng.

 

26.mars 2008

Morsa Aquavit 1833
Venneforening av 04.11.2000

Tor Kolsrud
Precident
Per-Arild Simonsen
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Jon Roth Nilsen
1.Prælath
Torill Wyller
2. Prælath
Per Henæs
Mundskiænk
Rolf Ulsrud
Kjøgemester
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *