Vår hovedoppgave er å spre kunnskap og informasjon om Moss sin historie knyttet til brennerihistorien på 1800-tallet. Vi har en rekke aktiviteter der dette står i sentrum. Den årlige Morsavandringen der vi besøker historiske steder og får noen korte beskrivelser av hvordan det var i «gamle dager» er en av våre hovedaktiviteter. Men vi har også aktiviteter knyttet til dokumentasjon av historien i boka vår, holde foredrag for store og små foreninger/sammenkomster og turer til steder med historie eller tilknytning til akevitt eller historie.

På disse sidene har vi samlet oversikt på det meste av det vår forening har av aktiviteter både internt, for medlemmer og mer utadrettet virksomhet.

Aktiviteter inneværende år

MEDLEMSAKTIVITETER:

Siste torsdag i måneden (unntatt juni og juli).Medlemskvelder på Mikro’n, i samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. AVLYST frem til sommeren.
Mandag 15. mars 2021
Kl 18:33
Årsmøte Morsa 1833.
Årsmøtet avvikles på digitalt på Zoom.
Fredag 28. mai 2021
kl 18:33
Digital akevittsmaking på Teams med akevittambassadør Atle Minothi. se kunngjøring på våre nettsider og FB.
Lørdag 29. mai 2021Turist i egen by.
Vi deltar med stand i gågata og kanskje et kurs i cocktailmiksing. Avventer smittevernregler.
Lørdag 5. juni 2021
Kl 15:00
Morsavandringen – AVLYST!
Lørdag 21. august 2021Morsalangs (utsatt arrangement i regi av MOSS2020).
Vi deltar med stand, medlemsverving og kanskje «smaksprøver». Avventer smittevernregler.

STYREMØTER OG INTERNE AKTIVITETER:

11. januar 2021
Kl 18:33
Styremøte – digitalt på Zoom.
15. februar 2021
Kl 18:33
Styremøte – digitalt på Zoom.
15. mars 2021
Kl 18:33
Styremøte – digitalt på Zoom.
26.april 2021
Kl 18:33
Styremøte – digitalt på Zoom.
10. mai 2021
Kl 18:33
Styremøte – digitalt på Zoom.
14. juni 2021
Kl 18:33
Styremøte og evaluering av Morsavandringen.