1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000. Denne dagen markerte relanseringen av Morsa-akevitten bygget på orginalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833. Samme arrangement markerte åpningen av nye lokaler i Møllebyen for Moss by- og industrimuseum hvor resepten ble funnet. Et nedsatt interimstyre fungerte frem til første ordinære årsmøte 27.11.01. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysundregisterne og har egne godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på innbetaling av medlemskontingenter. I tillegg har foreningen forhandlet fram en royalty-avtale med Arcus Produkter AS. Overskuddet skal benyttes til medlemsaktiviteter og andre tiltak i henhold til vedtatte handlingsplaner på foreningens årsmøter. Arcus Produkter AS forutsetter salg av et visst volum for at Morsa-akevitten skal være i kontinuerlig produksjon. Informasjon om venneforeningen er lagt ut under hjemmesiden www.morsa1833.no.

2. Foreningsverv for 2005:

Styret for 2005 har hatt denne sammensetningen:

Precident, Tor Kolsrud valgt for 2 år
Viceprecident, Per Arild Simonsen – ikke å valg
Skriver, Annemor Larsen – ikke å valg
Skattemester, Jan Bekkevold valgt for 2 år
1.prælath Jon Roth Nilsen valgt for 2 år
2.prælath, Torill Wyller – ikke å valg
Munnskienk, Per Henæs valgt for 2 år
Kjøgemester Rolf Ulsrud – ikke å valg

Arrangement og PR-komite:

Rolf Ulsrud
Tone Kolsrud
Kåre Stubberud
Tore Carlsen
Knut Falleth
Sven Hansen
Bjørn Gudevold
Einar Håland
Ernst Halvorsen – tiltrådt i løpet av året
Kai Gundersen – tiltrådt i løpet av året
Trond Evensen – tiltrådt i løpet av året

Valgkomité: Sven Hansen, Gry Kolsrud Bjerketvedt og Einar Håland

Revisor: Styret har etter fullmakt inngått avtale med Magnar Nilsen som revisor.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende er oppnevnt:

Bokkomité: leder Juel Lind
Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellmann 12-13.

3. Handlingsplan

Medlemsaktiviteter:

Ekskursjoner
Foredrag
Kultursosiale arrangementer

Prioriterte saker:

Markedsføring
Medlemsrekruttering, medlemspleie
Bokutgivelse: Moss bys akevitthistorie – på godt og vondt.
Samarbeide med andre akevitt foreninger og lokale instanser og foreninger med overlappende interesser, som Moss by- og industrimuseum, Mosseofrssens Venner og Mosseølets Venner.
Arbeide for distribusjon av Morsa 1833 Aquavit til flest mulige utsalgssteder i inn- og utland.
Festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandringl”).

4. Aktiviteter

Det er pr 31.12.2005 registrert totalt 738 medlemmer – herav 582 betalende medlemmer i foreningen.

4.1 Styrearbeid

Styret har avholdt 8 styremøter og har arbeidet med bl.a. følgende saker:

Arcus: Fulgt opp for å sikre produksjon og leveranser slik at polhyllene aldri på ny skal gå tomme for Morsa. Dessverre må vi beklage at Arcus ikke klarte å tilfredstille mossingenes akevittbehov og gikk tom for Morsa også i år.
Drøftet strategier for videre PR-fremstøt og foreløpig konkludert med å prioritere hjemmemarked.
Initiert og fulgt opp videre arbeid i Arrangements- og PR-komitéen, Bokkomitéen og andre delegerte funksjonsområder under styrets ansvarsområde..
Deltatt i forberedelser og gjennomføring av medlemsarrangementer i juni og november.
Fulgt opp samarbeid med Moss by- og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner.
Pressekontakt lokalt og regionalt
Historikk- og kåserivirksomhet ved 25 anledninger i en rekke lag, foreninger og andre selskapelige anledninger.
I samarbeide med Arcus fikk vi produsert Morsa Unionsaquavit, en unik akevitt som ble produsert i et antall av 9000 nummererte flasker. Akevitten ble lansert i vinkjelleren på Refsnes Gods og fikk en strålende omtale. Etiketten på flasken ble utformet av tidligere precident i Morsa 1883 Amund Rydland. Prælatene Jon Roth Nilsen og Torill Wyller sørget for følgende tekst på etiketten:

Morsa Unionsaquavit er en markering av unionsoppløsningen med Sverige, og produsert etter en orginalresept fra 1833. Akevitten er toppet med akevitt fra unionsoppløsningen i 1905, samt alle våre slottsakevitter helt tilbake til 1929. Mossekonventionen av 14. august 1814 sikret at Norge fikk beholde Grundloven og Stortinget under unionen med Sverige. Brennevinsproduksjonen ble legalisert under unionstiden, og var i perioden 1826 – 1856 Moss’ viktigste næring og en betydningsfull del av norsk industri- og kulturhistorie.

4.2 Komitéer, delegerte funksjoner

Arrangements- og PR-komitéen:komiteen har hatt 5 møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer. Bokkomiteen: Har til nå ikke lykkes med å finansiere bokprosjektet, men arbeidet fortsetter og styret foreslår å avsette kr. 40.000,- i årets budsjett. Per Edfeldt og Finn Saugestad er engasjert som forfattere. Vi regner med boklansering i år 2006, på grunn av sykdom kan dette måtte utsettes.

Medlemsarrangementet : ”Morsa – vandring” 11. juni, – forestått planlegging, gjennomføring og evaluering.
Arrangementet Grønn Genser i samarbeid med Klubb1 i Nesparken.
Jubileumsarrangementet i Samfunnssalen 4. nov. 2005.
Profileringsartikler: – slips, pins, caps, grillforkle og T-skjorter er solgt ved våre arrangementer.
Planlegging av alternative fremstøt for økt medlemsverving og økte salgsfremstøt.

4.3 Medlemsaktiviteter

”Morsa – vandringen 2005”, et svært vellykket arrangement med ca. 600 deltakere i strålende sommervær. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner. Vandringen gikk fra Konventionsgården hvor Erik Mollatt kåserte og til Basartaket med kåseri av Torill Wyller. Turen gikk videre til Gerners brenneri på Piatorget hvor Jon Roth Nilsen kåserte. I Heilmannparken kåserte Trine Lise Heilmann om bryggeriet før turen gikk videre til Møllebyen med bespisning og underholdning.
Grønn Genser i Nesparken.
Jubileums-arrangement i Samfunnssalen ble avholdt fredag 4. november 2005 med Torkjell Berulfsen som kåsør ca 200 deltagere. 17 manns storband fra Oslo Frimurere spilte til dans, sang og allsang ved Bellmann 12 – 13. Må betegnes som vellykket.

4.4 Andre aktiviteter:

Foreningens web-sider er tatt i bruk og totalt revidert.
Det er tatt initiativ til å få laget temakvelder med Morsa 1833 i fokus, bl.a. til bruk av hoteller, lag og foreninger i arrangementssammenheng.
Det er inngått samarbeid med Mosseølets Venner, Mossefossens Venner og Mikrobryggeriet om faste felles medlemstreff siste onsdag i hver måned.

10.mars 2006

Morsa Aquavit 1833
Venneforening av 04.11.2000

Tor Kolsrud
Precident
Per-Arild Simonsen
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Jon Roth Nilsen
1.Prælath
Torill Wyller
2. Prælath
Per Henæs
Mundskiænk
Rolf Ulsrud
Kjøgemester
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *