VENNEFORENINGEN MORSA 1833

ÅRSBERETNING FOR 9.3.2016 – 13.3.2017

 1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert i Brønnøysund-registerne og har egne vedtekter.

Inntektene er medlemskontingent, deltageravgift for arrangementer, noe overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat, drikke og opplevelser.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no.

 1. Foreningsverv for 2014/2015:

Styret fikk på årsmøtet 2016 denne sammensetningen:

Precident                     Jørn Ramberg              ikke på valg

Viceprecident               Jørn Roald Wille           ny for to år

1.prælat                       Kirsten Aasen               gjenvalgt for to år

2.prælat                       Kristian Hjortkær Hansen  ikke på valg

Skattemæster               Jan Bekkevold             ikke på valg

Skriver                         Erling Bratheim             ny for to år

Kjøgemester                 Unn Bøhm Tveito          ny for to år

Mundskienk                  Lisbeth Børnich            ikke på valg

Valgkomité: Styret fikk fullmakt til å oppnevne valgkomite.

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Arrangement og PR-komite:

Denne oppnevnes av styret og har varierende antall medlemmer.

Underkomitéer nedsettes av styret etter behov. Pr i dag finnes Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten, ledet av æresmedlem Jon Roth Nilsen

 1. Medlemskap, styre og aktiviteter

Det er pr 31.12.2016 registrert 549 betalende medlemmer, 10 mindre enn forrige år. Kontinuerlig medlemsverving, spesielt mot noe yngre personer, er en viktig del av foreningens arbeide.

3.1 Styrearbeid

Alle foreningsverv er ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte avholdt 9 styremøter i tillegg til komitèmøter, evalueringsmøte, arbeidsmøte med gammelt og nytt styre og arrangementskomitè, møter med Arcus, samt deltagelse på flere arrangementer og har arbeidet med bl.a. følgende:

 • Fått Arcus’ bekreftelse på lansering av en svært edel Byjubileumsaquavit i 2020.
 • Kontrollert at foreningens æresfat ligger trygt på Arcus sitt fatlager og at innholdet ikke er forringet.
 • Fortsatt salget av Morsaglass i godt samarbeide med Varnaveien mineralvann. Salget har gått noe ned i senere tid.
 • Brukt Facebook og våre hjemmesider aktivt og fått stadig flere tilhengere/brukere.
 • Fornyet avtale med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere retningslinjer.
 • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Regional Matkultur, Mosseølets Venner, Mossefossens Venner.
 • Medieomtale i aviser lokalt og regionalt
 • Styrets medlemmer og Æresmedlemmer har gjennomført kåserier om Morsa og akevitt generelt samt Moss’ brennevinshistorie i Østfold og Akershus
 • Salget av boken ”Brennevinsproduksjon i Moss på 1800-tallet” har stagnert og benyttes i større grad som gaver fra foreningen.
 • Fortsatt salget av andre profileringsprodukter.
 • Etablert «pubkvelder» den siste torsdag i måneden, sammen med Mossefossens Venner og Mosseølets Venner. Disse avholdes nå på Microbryggeriet i Møllebyen.
 • Fått etablert Vipps-konto slik at salg nå kan betales kontant, med kort eller med Vipps.

3.2 Arrangements- og PR – komiteen har som vanlig nedlagt et flott og betydelig arbeide i forbindelse med Morsavandringen og fortjener all honnør for dette.

3.3 Medlemsaktiviteter, representasjon, deltagelse:

Foreningens styre, arrangementskomitè og/eller medlemmer har også blant annet deltatt på følgende:

 • Morsa – vandringen 2016. Start i Melløsparken, stopp på sentrale punkter i byen og nok en gang fest i Mossehallen for de ca. 300 deltagende.
 • Medlemsekskursjon til Arcus i november ble – som vanlig – et populært og velsmakende arrangement.
 • Atlungstad brenneri fikk besøk av en busslast fra Morsa 24. september. Det ble omvisning, underholdning, lokal mat og smaksprøver. Styret har også besluttet å bli støttemedlem i Atlungstad Brenneris Venner.
 • Grüne Woche i Berlin i januar – verdens største matmesse – fikk også i år besøk, denne gang av en 16 Morsamedlemmer og ledsagere. I tillegg til det sosiale knyttes det verdifulle kontakter med andre deler av mat- og drikkebransjen i regionen og med opptil flere ordførere. Som alltid går også Morsasalget strykende i baren.
 • Samarbeidet med Arcus fungerer stadig svært godt. Venneforeningens arbeid fremheves som et eksempel til etterfølgelse for andre foreninger «i bransjen».
 • Norske Akevitters Venner. Morsa har ingen formell tilknytning til NAV-systemet, men foreningene inviterer hverandre gjensidig til sine arrangementer hvis det er ledig plass. Foreningens Precident er også representert i styret i NAV Østfold.

 

3.4 Andre aktiviteter:

 • Vedlikehold av medlemsregisteret, spesielt med oppdatering av postadresser og e-postadresser – krever kontinuerlig arbeid.
 • Det ble beklageligvis ikke arrangert verken Matfestival i Moss eller Matfold i Fredrikstad dette året.

3.5. Økonomi:

 • Foreningens økonomi har i en rekke år vært stabilt god, noe som sikrer gode medlemsarrangementer og ikke nødvendiggjør økning av kontingent med det første.

4 Salg av Morsa aquavit:

Konkurransen i akevittmarkedet hardner til og antall typer akevitt i produksjon og salg har øket voldsomt de senere år. I lanseringsåret var utvalget av akevitt på Vinmonopolet i størrelsesorden 40-50. Morsa var den eneste med geografisk tilknytning til Østfold. Nå er tilbudet over 200 akevitter, og en rekke av disse har påberopt seg en geografisk tilknytning. Gledelig er det imidlertid at Morsa av «stedsakevitter» kun i volum er slått av Drammen og Røros.

Moss 13. mars 2017

Morsa 1833 Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg Precident Jørn R. Wille Viceprecident Erling Bratheim  Skriver Jan Bekkevold Skattemæster
Kirsten Aasen 1.Prælath Kristian Hjortkær Hansen         2.Prælath Lisbeth Børnich Mundskiænk Unn Bøhm Tveito Kjøgemester