Innmelding i Morsa 1833

Gjennom medlemskap i foreningen er du med på å støtte opp om foreningens formålsparagraf om økt forståelse og kunnskap om industrihistorien i Mossedistriktet generelt og om brennerihistorien spesielt. Du vil gjennom medlemskapet også få tilbud om aktiviteter som støtter opp under denne formålsparagrafen.

Medlemskapet koster kr 200 pr år. Innmeldinger som skjer i 4. kvartal blir registrert som medlem fra og med påfølgende kalenderår.

Meld deg inn

  • Ved å krysse av her gir du oss tillatelse til å bruke adresse, telefonnummer og mailadresse i vår dialog med deg som medlem i vår forening. Du kan ombestemme deg når som helst ved å gi oss beskjed om det på post@morsa1833.no. Vi vil behandle informasjonen din med respekt. Ved å krysse av her godtar du at vi kan behandle informasjonen din i samsvar med disse vilkårene.