Innmelding i Morsa 1833

Gjennom medlemskap i foreningen er du med på å støtte opp om foreningens formålsparagraf om økt forståelse og kunnskap om industrihistorien i Mossedistriktet generelt og om brennerihistorien spesielt. Du vil gjennom medlemskapet også få tilbud om aktiviteter som støtter opp under denne formålsparagrafen.

Medlemskapet koster kr 250 pr år. Innmeldinger som skjer i 4. kvartal blir registrert som medlem fra og med påfølgende kalenderår.

Trykk her for å komme til innmeldingsskjema.