Moss var stor på brennerier på første del av 1800-tallet.

Morsa 1833 har fått laget et skilt som er plassert i Møllebyen. Skiltet viser, sammen med litt annen informasjon, plasseringen av i alt 17 brennerier som har vært i Moss.