HANDLINGSPLAN FOR 2023/2024

Arbeidet med å opprettholde og øke omverdenens kjennskap til Morsa og byens historie er alltid den viktigste saken.  Samarbeidet med Moss By- og Industrimuseum, Mosseølets venner og Mossefossens venner er en viktig del av foreningens arbeide for å bidra til dette. I en tid med stadig økende tilbud og sterkere konkurranse på akevittfronten er det avgjørende å bidra til at Morsa-salget ligger på et så høyt nivå som mulig.

For å gjøre det attraktivt å være medlem vil styret arbeide for interessante tilbud og aktiviteter til foreningens medlemmer. Dette gjerne i samråd med andre leverandører av mat, drikke og kulturhistorie.

Generelle medlemsaktiviteter:

 • Være en aktiv og synlig bidragsyter i bybildet
 • Fortsette samarbeidet med andre foreninger og instanser og med overlappende interesser, som for eksempel Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner, Norske Akevitters Venner og Moss Historielag
 • Være en god samarbeidspartner for «Moss i sentrum»
 • Tilby medlemsekskursjoner til relevante kultur-, mat- og drikkedestinasjoner
 • Foredrag om foreningen og brennerihistorien
 • Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen
 • Deltagelse på relevante messer og øvrige nettverk i nære og fjerne strøk.
 • Tilby effekter og produkter for medlemmene
 • Medlemsrekruttering, medlemspleie
 • Rette aktiviteten mot yngre, potensielle medlemmer
 • Arbeide for øket kjennskap til og aktivitet på foreningens Facebook- og hjemmeside
 • Arbeide for tilfredsstillende støtte til foreningens aktiviteter og virksomhet bl.a. fra Anora, tidl. Arcus
 • Arbeide for et høyest mulig salg av Morsa i Norge
 • Arbeide for spesielle tappinger av Morsa ved spesielle anledninger

Enkeltsaker i 2023-24:

 • Fortsette med månedlige medlemskvelder i samarbeid med Mosseølets venner og Mossefossens Venner
 • Arrangere medlemstur til et relevant utfluktsmål
 • Arrangere «Morsavandring» den første lørdagen i juni med spesielt historisk tilsnitt
 • Arrangere medlemstur til Anora/Arcus i november
 • Fortsette planleggingen av «Morsa Jubileumsaquavit 2025»
 • Utvikle en egen signaturcocktail med Morsa som ingrediens og arbeide for at den presenteres på flest mulig av egne arrangementer og på byens serveringssteder
 • Delta med stand, salg og medlemsverving under aktuelle arrangementer i og utenfor Moss, f.eks. Mossedagene, evt. mat- og drikkemesser og evt. andre aktuelle arrangementer
 • Stand på aktuelle steder rettet spesielt mot verving av nye medlemmer
 • Delta på Akevittfestivalen på Gjøvik i slutten av september
 • Sørge for tilstrekkelig lager og salg av gode akevittglass – Morsa-glassene fra Rosendal
 • Fortsette salg av et interessant sett av Morsa-effekter til medlemmer og andre
 • Øke aktiviteten for å invitere oss selv til foredrag og kåserier om Moss’ byhistorie og Morsa
 • Fortsette arbeidet mot hotell og serveringsbransjen for å øke salg av Morsa

Styret i Morsa 1833