HANDLINGSPLAN FOR 2021/2022

Foreningens viktigste arbeide vil alltid være å opprettholde og øke omverdenens kjennskap til Morsa og byens historie. Samarbeidet med Moss by- og industrimuseum, Mosseølets Venner og Mossefossens Venner er viktig for å bidra til dette.

Det er positivt for norsk akevittkultur at det stadig kommer nye produkter i hyllene. Samtidig gjør dette det vanskelig å sørge for at Morsa blir en av de foretrukne akevitter – både blant Morsas medlemmer og andre.

Styret ønsker å kunne få frem interessante tilbud og aktiviteter til foreningens medlemmer. Dette gjerne i samråd med andre leverandører av mat, drikke og kulturhistorie.

Generelle medlemsaktiviteter:

 • Som offisiell sponsor av Moss 2020 være en aktiv og synlig bidragsyter under byjubileet og de aktiviteter som ble utsatt til 2021.
 • Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre foreninger og instanser og med overlappende interesser, som for eksempel Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner, Norske Akevitters Venner og Moss Historielag.
 • Være en god samarbeidspartner for «Moss i sentrum».
 • Tilby medlemsekskursjoner til relevante kultur-, mat- og drikkedestinasjoner.
 • Foredrag om akevitt, foreningen og brennerihistorien.
 • Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen.
 • Deltagelse på relevante messer og øvrige nettverk i nære og fjerne strøk.
 • Tilby effekter og produkter for medlemmene.
 • Rekruttere nye medlemmer, spesielt blant de yngre.
 • Arbeide for øket kjennskap til og aktivitet på foreningens Facebook- og hjemmeside.
 • Arbeide for tilfredsstillende støtte til foreningens aktiviteter og virksomhet bl.a. fra Arcus.
 • Arbeide for et høyest mulig salg av Morsa i Norge.
 • Arbeide for spesielle tappinger av Morsa ved spesielle anledninger.

Enkeltsaker i 2021/2022 (alt forutsatt myndighetenes godkjennelse av fysiske samlinger):

 • Månedlige medlemskvelder i samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
 • Arrangere medlemstur til Atlungstad brenneri på sensommeren.
 • Arrangere «Morsavandring» den første lørdagen i juni med spesielt historisk tilsnitt.
 • Arrangere «Morsalangs» i samarbeid med Moss i sentrum og andre foreninger 21. august.
 • Vurdere å arrangere jubileumsfest for medlemmene.
 • Arrangere medlemstur til Arcus i november.
 • Fortsette planleggingen av «Morsa Jubileumsaquavit 2025».
 • Utvikle en egen signaturcocktail med Morsa som ingrediens og arbeide for at den presenteres på flest mulig av egne arrangementer og på byens serveringssteder.
 • Delta med stand, salg og medlemsverving under aktuelle arrangementer i og utenfor Moss, for eksempel Mossedagene, eventuelle mat- og drikkemesser og andre aktuelle arrangementer.
 • Delta på og bruke matmessen Grüne Woche i Berlin som et viktig kontaktforum – enten som medlemstilbud eller internt i styret.
 • Markedsføre og selge «2. generasjons Morsaglass».
 • Fortsette salg av et interessant sett av Morsa-effekter til medlemmer og andre.
 • Øke aktiviteten for å invitere oss selv til foredrag og kåserier om Moss’ byhistorie og Morsa.

Styret i Morsa 1833