HANDLINGSPLAN FOR 2020/2021

Arbeidet med å opprettholde og øke omverdenens kjennskap til Morsa og byens historie er alltid den viktigste saken.   Samarbeidet med Moss By- og Industrimuseum, Mosseølets venner og Mossefossens venner er en viktig del av foreningens arbeide for å bidra til dette. I en tid med stadig økende tilbud og sterkere konkurranse på akevittfronten er det avgjørende å bidra til at Morsa-salget ligger på et så høyt nivå som mulig.

For å gjøre det attraktivt å være medlem vil styret arbeide for interessante tilbud og aktiviteter til foreningens medlemmer. Dette gjerne i samråd med andre leverandører av mat, drikke og kulturhistorie.

Generelle medlemsaktiviteter:

 • Som offisiell sponsor av Moss 2020 være en aktiv og synlig bidragsyter under byjubileet.
 • Fortsette samarbeidet med andre foreninger og instanser og med overlappende interesser, som for eksempel Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner, Norske Akevitters Venner og Moss Historielag.
 • Være en god samarbeidspartner for «Moss i sentrum».
 • Tilby medlemsekskursjoner til relevante kultur-, mat- og drikkedestinasjoner.
 • Foredrag om foreningen og brennerihistorien.
 • Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen.
 • Deltagelse på relevante messer og øvrige nettverk i nære og fjerne strøk.
 • Tilby effekter og produkter for medlemmene.
 • Medlemsrekruttering, medlemspleie.
 • Rette aktiviteten mot yngre, potensielle medlemmer.
 • Arbeide for øket kjennskap til og aktivitet på foreningens Facebook- og hjemmeside.
 • Arbeide for tilfredsstillende støtte til foreningens aktiviteter og virksomhet bl.a. fra Arcus.
 • Arbeide for et høyest mulig salg av Morsa i Norge.
 • Arbeide for spesielle tappinger av Morsa ved spesielle anledninger.

Enkeltsaker i 2020/2021:

 • Fortsette med månedlige medlemskvelder i samarbeid med Mosseølets venner og Mossefossens Venner.
 • Arrangere medlemstur til Atlungstad brenneri 18. april.
 • Arrangere «Turist i egen by» i samarbeid med Moss i sentrum, Mosseølets Venner og Mossefossens venner 9. mai.
 • Arrangere «Morsavandring» den første lørdagen i juni med spesielt historisk tilsnitt.
 • Arrangere «Morsalangs» i samarbeid med Moss i sentrum og andre foreninger 15. august.
 • Arrangere jubileumsfest for medlemmene 26. september 2020.
 • Arrangere medlemstur til Arcus i november.
 • Markere 20-årsdagen for foreningens stiftelse 4. november.
 • Starte planleggingen av «Morsa Jubileumsaquavit 2025».
 • Utvikle en egen signaturcocktail med Morsa som ingrediens og arbeide for at den presenteres på flest mulig av egne arrangementer og på byens serveringssteder.
 • Delta med stand, salg og medlemsverving under aktuelle arrangementer i og utenfor Moss, f.eks. Mossedagene, evt. mat- og drikkemesser og evt. andre aktuelle arrangementer.
 • Delta på og bruke matmessen Grüne Woche i Berlin som et viktig kontaktforum – enten som medlemstilbud eller internt i styret.
 • Sørge for tilstrekkelig lager og salg av gode akevittglass – Morsa-glassene fra Riedel.
 • Fortsette salg av et interessant sett av Morsa-effekter til medlemmer og andre.
 • Øke aktiviteten for å invitere oss selv til foredrag og kåserier om Moss’ byhistorie og Morsa.

Styret i Morsa 1833 Venneforening av 04.11.2000