Årsberetning for 2009

1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000. Denne dagen markerte relanseringen av Morsa-akevitten bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysundregisterne og har egne, godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på innbetaling av medlemskontingenter, samt deltageravgift for de forskjellige arrangementer. Videre har foreningen et visst overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter. I tillegg mottar foreningen støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Informasjon om venneforeningen er lagt ut under hjemmesiden www.morsa1833.no.

 

2. Foreningsverv for 2009/10:

Styret fikk på årsmøtet 2009 denne sammensetningen:

 • Precident, Jørn Ramberg  – gjenvalgt for 2 år
 • Viceprecident, Knut Falleth – valgt for 1 år (unntak fra normalbestemmelsene i vedtektene)
 • Skattemæster, Jan Bekkevold – gjenvalgt for 2 år
 • Mundskiænk, Kai Gundersen  – valgt for 2 år
 • 2.prælath, Liv Margareth Thorkildsen – valgt for 2 år, men har senere trukket seg
 • 1.prælath Tor Kolsrud – ikke på valg
 • Skriver, Annemor Larsen – ikke på valg
 • Kjøgemester Ernst Halvorsen – ikke på valg

 

Arrangement og PR-komite:

 • Sven Hansen                – gjenvalg for 1 år
 • Einar Håland                 – gjenvalg for 1 år
 • Gunnar Håvi                 – gjenvalg for 1 år
 • Gunnar R. Johansen     – gjenvalg for 1 år
 • Øyvind Hansen             – gjenvalg for 1 år
 • Arild Eriksen                 – gjenvalg for 2 år
 • Bjørn Werner Andersen – gjenvalg for 2 år
 • May Mollan                  – ny velges for 2 år
 • Svein Erling Pedersen   – ny velges for 2 år
 • Bengt Martinsen           – ny velges for 2 år men har senere trukket seg

 

Valgkomité: Gretha Kant, Einar Håland og Lisbeth I. Børnich ble valgt

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende har fungert i perioden:

 • Bokkomité: Leder Juel Lind
 •  
 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen

 

3. Handlingsplan

Medlemsaktiviteter:

 • Ekskursjoner
 • Foredrag
 • Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen
 • Utvikle effekter og produkter for medlemmene
 • 2014

Prioriterte saker:

 • Stadig arbeide for å gi medlemmene interessante tilbud og  øke det generelle kjennskapet til foreningen og Morsa-akevitten ved blant annet å:
 • Fortsette salget av boken vår ” BRENNEVINSPRODUKSJONEN I MOSS PÅ 1800-TALLET”.
 • Samarbeide med andre foreninger og instanser med overlappende interesser, som Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner og Moss Historielag.
 • Arbeide for distribusjon av Morsa Aquavit til flest mulige utsalgssteder i inn- og utland.
 • Den første fredag i juni hvert år, arrangere festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandring”)
 • Anskaffe et bedre program for medlemsregistrering, kontingentoversikt/purring og kommunikasjon med medlemmene.
 • Arrangere en 10-års jubileumsfest i november 2010
 • Fortsette planleggingen av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814

 

4. Aktiviteter

Det er pr 31.12.2009 registrert totalt 567 betalende medlemmer.

 

4.1 Styrearbeid

Styret har avholdt 6 styremøter i tillegg til komitè-møter, og har arbeidet med bl.a. følgende saker:

 • Holdt jevnllig kontakt med Arcus for å sikre produksjon og leveranser slik at polhyllene aldri på ny skal gå tomme for Morsa.
 • Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer
 • Begynt forberedelsene til planlegging av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814.
 • Begynt forberedelsene til en 10-års jubileumsfest i november 2010
 • Deltatt i forberedelser og gjennomføring av forskjellige arrangementer
 • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner.
 • Pressekontakt lokalt og regionalt
 • Historikk- og kåserivirksomhet: Vårt æresmedlem Jon Roth Nilsen, vår 1. prælath og Precident har i år som tidligere holdt en lang rekke kåserier for museet, foreninger, hoteller og lag i Østfold, Oslo og Akershus.
 • Etablert kontakt med initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen.
 • Boken ”BRENNEVINSPRODUKSJON I MOSS PÅ 1800-TALLET” er hittil solgt i 525  eksemplarer og vi har fortsatt 975  på lager.

 

4.2 Komiteer, delegerte funksjoner:

Arrangements- og PR – komiteen: komiteen har hatt 8 møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer.

 • Medlemsarrangementet: ”Morsa – vandring” første fredag i juni, – forestått planlegging, gjennomføring og evaluering. Tidspunktet er fastsatt «for all fremtid».
 • Arrangert 2 medlemsekskursjoner til Arcus
 • Profileringsartikler: Gjennomgått sortimentet og begynt utviklingen av et nytt artikkelsortiment.

 

4.3 Medlemsaktiviteter:

 • Morsa – vandringen 2009, et svært vellykket arrangement med ca. 280 deltakere, som alltid i strålende sommervær, og med mye påfyll underveis av kulturhistorie, sang, mat og drikke. Programmet ble gjennomført bl.a. i samarbeid med Mosseølets venner og «Kor artig». Vandringen endte som vanlig på Mikrobryggeriet hvor det var rikelig med mat, drikke, musikk, sang og dans frem til midnatt da det offisielle arrangementet ble avsluttet.
 • Arrangert 2 medlemsekskursjoner til Arcus for tilsammen ca. 80 i april og oktober – en stor suksess! Det ble kjørt egen buss fra Moss, det var rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende føde og tilbakemeldingene var udelt svært positive.
 • «Det perfekte akevittglass» har vært en formidabel suksess både som gave-ide og til eget bruk, og salget har totalt nærmet seg 1.000 glass. Vår logo pryder også glassene på et beskjedent og stilig vis. Til tross for at glassene selges rimeligere gjennom oss enn i butikk, gir salget et beskjedent bidrag til foreningens kasse.

 

4.4 Andre aktiviteter:

 • Styret har fortsatt innhentingen av medlemmenes e-postadresser for raskere og billigere å kunne informere om viktige begivenheter.
 • Styret arbeider videre med et helt nytt elektronisk medlemsregister, som forventes å være på plass iløpet av 2010.
 • Foreningen er representert i komiteen Moss 2014 for feiringen av Grunnloven og Mossekonventionen.
 • Deltagelse på Mossedagene i juni gågata med stand og medlemsverving.
 • Deltagelse på Matfestivalen i gågata i august, med stand, medlemsverving og salg av nydelig drikke, sammen med Mosseølets venner.

 

Moss 17. mars 2010

Morsa Aquavit 1833
Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg
Precident
Erik Sagflaat
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Tor Kolsrud
1.Prælath
Kai Gundersen
Mundskiænk
Ernst Halvorsen
Kjøgemester
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *