ÅRSBERETNING FOR 14.3.2013 – 27.3.2014

 1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysund-registerne og har egne, godkjente vedtekter.

Inntektene er medlemskontingent, deltageravgift for arrangementer, noe overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat samt opplevelser innen mat og drikke.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no.

 1. Foreningsverv for 2013/ 2014:

Styret fikk på årsmøtet 2013 denne sammensetningen:

 • Precident Jørn Ramberg – Gjenvalgt for 2 år
 • Viceprecident Erik Sagflaat – Ikke på valg
 • Skattemæster Jan Bekkevold – Gjenvalgt for 2 år
 • Mundskiænk Kai Gundersen – Gjenvalgt for 2 år
 • 1.prælath Tor Kolsrud – Ikke på valg
 • 2.prælath Ole M. Eide – Valgt for 2 år
 • Skriver Annemor Larsen – Ikke på valg
 • Kjøgemester Rolf Ulsrud – Ikke på valg

Valgkomité: Kjellaug Nakkim, Ernst Halvorsen og Knut Falleth

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Arrangement og PR-komite:

Denne oppnevnes av styret og kan ha varierende antall medlemmer.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Pr i dag finnes

 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: Leder Jon Roth Nilsen
 1. Medlemskap, styre og aktiviteter

Det er pr 31.12.2013 registrert 542 betalende medlemmer, en nedgang fra forrige år (585).

3.1 Styrearbeid

Alle foreningsverv er ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte 22.3.2012 avholdt 8 styremøter i tillegg til komitèmøter, arbeidsmøte med gammelt og nytt styre samt deltagelse på en rekke arrangementer og har arbeidet med bl.a. følgende:

 • Holdt jevnlig kontakt med Arcus for å sikre produksjon og leveranser. I tillegg har det vært mye arbeid i forbindelse med den planlagte lanseringen av Morsa Konventionsaquavit, med antatt lansering 3. mai 2014.
 • Fortsatt forberedelsene til planlegging av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814.
 • Konstatert at Morsa nå finnes i taxfree-utsalgene på Rygge – dog dessverre med stidvis tomme hyller.
 • Kontrollert at foreningens æresfat ligger trygt på Arcus sitt fatlager og at innholdet ikke er forringet.
 • Fortsatt salget av Morsaglass, nå også i et godt samarbeide med Varnaveien mineralvann
 • Brukt Facebook og våre hjemmesider aktivt og fått stadig flere tilhengere/brukere.
 • Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere retningslinjer.
 • Deltatt i forberedelser og gjennomføring av forskjellige arrangementer (se pkt 3.3)
 • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Regional Matkultur, Mosseølets Venner og initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen.
 • Medieomtale i aviser lokalt og regionalt
 • Prælather, Precident og Æresmedlemmer har gjennomført en rekke kåserier om Morsa og akevitt generelt samt Moss’ brennevinshistorie.i Oslo, Østfold og Akershus
 • Boken ”Brennevinsproduksjon i Moss på 1800-tallet” er hittil solgt i ca. 600 eksemplarer og vi har fortsatt bøker på lager.

3.2 Komiteer, delegerte funksjoner

 • Arrangements- og PR – komiteen har hatt en rekke møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer

3.3 Medlemsaktiviteter, representasjon, deltagelse:

Foreningens styre, arrangementskomitè og/eller medlemmer har også deltatt på følgende:

 • Morsa – vandringen 2013, som alltid i vedtektsfestet, strålende sommervær den første fredagen i juni. Start ved fergeleiet, ankomst og fest i Mossehallen, med sedvanlig kulturelt, fast og flytende påfyll underveis.
 • Folkefest i Moss 17. august ble gjennomført med stand i gågata.
 • Stand på Matfestivalen 24. august i gågata, som vanlig i samarbeid med Mosseølets venner og foreningen bak Christian Frederik-cognacen. Nye medlemmer ble notert, effekter solgt og flytende godsaker ble servert befolkningen.
 • «Matfold i Fredrikstad» hadde for første gang Morsastand med medlemsverving og flytende salg.
 • Medlemsekskursjon til Arcus 1.november ble raskt fulltegnet – som vanlig. Det var rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende type. Turen i februar ble imidlertid avlyses grunnet for få deltagere.
 • Grüne Woche i Berlin i januar – verdens største matmesse – fikk besøk av en delegasjon på 18 Morsamedlemmer og ledsagere. Tilbakemeldingen fra deltagerne var svært gode og forsøket frister til gjentagelse.

3.4 Andre aktiviteter:

 • Elektronisk medlemsregister er fortsatt ikke på plass..
 • Vedlikehold av medlemsregisteret, spesielt med oppdatering av postadresser og e-postadresser – krever kontinuerlig arbeid.
 • Foreningen er representert i komiteen Moss 2014 for feiringen av Grunnloven og Mossekonventionen og har egne planer for en aktiv innsats i jubileumsåret.

4 Salg av Morsa aquavit:

Konkurransen i akevittmarkedet hardner til og antall typer akevitt i produksjon og salg har øket voldsomt de senere år. Det er en hard kamp for å holde salget så nær som mulig 10 000 flasker årlig. De senere år har salget ligget i nivået 8 – 9 000.

Moss 27. mars 2014

Morsa Aquavit 1833 Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg Precident Erik Sagflaat Viceprecident Annemor Larsen Skriver Jan Bekkevold Skattemæster
Tor Kolsrud 1.Prælath Ole Eide         2.Prælath Kai Gundersen Mundskiænk Rolf Ulsrud Kjøgemester