1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000. Denne dagen markerte relanseringen av Morsa-akevitten bygget på orginalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833. Samme arrangement markerte åpningen av nye lokaler i Møllebyen for Moss by- og industrimuseum hvor resepten ble funnet. Et nedsatt interimstyre fungerte frem til første ordinære årsmøte 27.11.01. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysundregisterne og har egne godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på innbetaling av medlemskontingenter. I tillegg har foreningen forhandlet fram en royalty-avtale med Arcus Produkter AS. Overskuddet skal benyttes til medlemsaktiviteter og andre tiltak i henhold til vedtatte handlingsplaner på foreningens årsmøter. Arcus Produkter AS forutsetter salg av et visst volum for at Morsa-akevitten skal være i kontinuerlig produksjon. Informasjon om venneforeningen er lagt ut under hjemmesiden www.morsa1833.no.

2. Foreningsverv for 2006:

Styret for 2006 har hatt denne sammensetningen:

Precident, Tor Kolsrud valgt for 1 år
Viceprecident, Per Arild Simonsen – valgt for 2år
Skriver, Annemor Larsen – valgt for 2 år
Skattemæster, Jan Bekkevold valgt for 1 år
1.prælath, Jon Roth Nilsen valgt for 1 år
2.prælath, Torill Wyller – valgt for 2 år
Mundskiænk, Per Henæs valgt for 1 år
Kjøgemester Rolf Ulsrud – valgt for 2 år

Arrangement og PR-komite:

Rolf Ulsrud
Tore Carlsen
Knut Falleth
Sven Hansen
Einar Håland
Ernst Halvorsen
Kai Gundersen
Trond Evensen
Arvid Eriksen
Bjørg Skjolden

Valgkomité: Sven Hansen og Einar Håland

Revisor: Styret har etter fullmakt inngått avtale med Magnar Nilsen som revisor.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende er oppnevnt:

Bokkomité: leder Juel Lind
Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellmann 12-13.

3. Handlingsplan

Medlemsaktiviteter:

Ekskursjoner
Foredrag
Kultursosiale arrangementer

Prioriterte saker:

Markedsføring
Medlemsrekruttering, medlemspleie
Bokutgivelse: Moss bys akevitthistorie – på godt og vondt.
Samarbeide med andre akevittforeninger og lokale instanser og foreninger med overlappende interesser, som Moss by- og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner.
Arbeide for distribusjon av Morsa 1833 Aquavit til flest mulige utsalgssteder i inn- og utland.
Festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandring”).

4. Aktiviteter

Det er pr 31.12.2006 registrert totalt 783 medlemmer.

4.1 Styrearbeid

Styret har avholdt 9 styremøter og har arbeidet med bl.a. følgende saker:

Arcus: Fulgt opp for å sikre produksjon og leveranser slik at polhyllene aldri på ny skal gå tomme for Morsa.
Drøftet strategier for videre PR-fremstøt og foreløpig konkludert med å prioritere hjemmemarked.
Initiert og fulgt opp videre arbeid i Arrangements- og PR-komitéen, Bokkomitéen og andre delegerte funksjonsområder under styrets ansvarsområde.
Deltatt i forberedelser og gjennomføring av medlemsarrangementer i juni og november.
Fulgt opp samarbeid med Moss by- og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner.
Pressekontakt lokalt og regionalt
Historikk- og kåserivirksomhet ved 25 anledninger i en rekke lag, foreninger og andre selskapelige anledninger.

4.2 Komitéer, delegerte funksjoner

Arrangements- og PR-komitéen:komiteen har hatt 8 møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer.Bokkomiteen: Har til nå ikke lykkes med å finansiere bokprosjektet, men arbeidet fortsetter og styret har avsatt kr. 40.000,- til bokprosjektet. Per Edfeldt og Finn Saugestad er engasjert som forfattere. Vi regnet med boklansering i år 2006, men på grunn av sykdom måtte dette utsettes.
Medlemsarrangementet : ”Morsa – vandring” 9. juni, – forestått planlegging, gjennomføring og evaluering.
Jubileumsarrangementet i Samfunnssalen 3. nov. 2006.
Profileringsartikler: – slips, pins, caps, grillforkle og T-skjorter er solgt ved våre arrangementer.
Planlegging av alternative fremstøt for økt medlemsverving og økte salgsfremstøt.

4.3 Medlemsaktiviteter

”Morsa – vandringen 2006, et svært vellykket arrangement med ca. 450 deltakere i strålende sommervær. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner og Mosseølets Venner. Vandringen gikk fra Borggården Rådhuset og til Gerners brenneri på Piatorget hvor Jon Roth Nilsen kåserte. Her ble Jon Roth Nilsen utnevnt til Morsa 1833’s første æresmedlem og overrakt beviser på dette. Turen gikk videre til Heilmannparken med hilsen fra Mosseølets venner i mangel av Mosse-øl ble det servert øl fra norges eldste bryggeri Aas i Drammen. Turen gikk videre til Storebro hvor Rina Oppegaard fra Mossefossens Venner kåserte over områdets historie. Vandringen fortsatte til Nesparken hvor et stort telt var reist for bespisning og underholdning. Arrangementet ble av mange deltagere beskrevet som særdeles vellykket.
Jubileums-arrangement i Samfunnssalen ble avholdt fredag 3. november 2006 med ” Tom Jones”, Vandreteateret Bellmann 12 – 13 og Humlens Venner. De ca 150 deltagerne hadde en hyggelig kveld med rikelig underholdning.

4.4 Andre aktiviteter:

Foreningens web-sider er tatt i bruk og totalt revidert.
Det er tatt initiativ til å få laget temakvelder med Morsa 1833 i fokus, bl.a. til bruk av hoteller, lag og foreninger i arrangementssammenheng.

15.mars 2007

Morsa Aquavit 1833
Venneforening av 04.11.2000

Tor Kolsrud
Precident
Per-Arild Simonsen
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Jon Roth Nilsen
1.Prælath
Torill Wyller
2. Prælath
Per Henæs
Mundskiænk
Rolf Ulsrud
Kjøgemester
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *