ÅRSBERETNING FOR 18.3.2011 – 21.3.2012

1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysund-registerne og har egne, godkjente vedtekter.

Drift av foreningen baseres på medlemskontingent og deltageravgift for de forskjellige arrangementer. Videre har foreningen et visst overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat samt opplevelser innen mat og drikke.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no.

2. Foreningsverv for 2011/ 2012:

Styret fikk på årsmøtet 2011 denne sammensetningen:

 • Precident Jørn Ramberg – gjenvalgt for to år
 • Viceprecident Knut Falleth – ikke på valg
 • Skattemæster Jan Bekkevold – gjenvalgt for to år
 • Mundskiænk Kai Gundersen – gjenvalgt for to år
 • 1.prælath Geir Håbesland – ikke på valg
 • 2.prælath Kjellaug Nakkim – gjenvalgt for to år
 • Skriver Annemor Larsen – ikke på valg
 • Kjøgemester Ernst Halvorsen – ikke på valg

Arrangement og PR-komite:  

Etter vedtektsendring velges ikke denne lenger på årsmøtet men oppnevnes av styret. Følgende har sittet i komiteen:

 • Ernst Halvorsen (kjøgemester og leder)
 • Lisbeth Børnich
 • Tor Atle Halvorsen
 • Lars Magne Strønen
 • Gunnar W. R. Johansen
 • Gunnar Håvi
 • May Mollan
 • Knut Falleth (viceprecident) har også tiltrådt komiteen

 

Valgkomité: Tor Kolsrud, Per Arild Simonsen og Jon Roth Nilsen

 • Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Pr i dag finnes
  • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: Leder Jon Roth Nilsen

   

  3. Aktiviteter

  Det er pr 31.12.2011 registrert 585 betalende medlemmer.

   

  3.1 Styrearbeid

  Alle foreningsverv er ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte 17.3.2011 avholdt 9 styremøter i tillegg til komitèmøter og deltagelse på en rekke arrangementer og har arbeidet med bl.a. følgende:

  • Holdt jevnlig kontakt med Arcus for å sikre produksjon og leveranser, spesielt i lys av en nedgang i salget av Morsa gjennom 2011.
  • Lykkes i å få Arcus til å beslutte å gjeninnføre flaske-designet med den opprinnelige neck-hangeren.
  • Lykkes i å få besluttet at Morsa skal finnes i tax-freeutsalget på Rygge. (Dette og forrige punkt er i skrivende stund ikke gjennomført.)
  • Kontrollert at foreningens æresfat ligger trygt på Arcus sitt fatlager og at innholdet ikke er forringet.
  • Igangsatt arbeidet med å få laget nye hjemmesider for foreningen.
  • Fått egen profil på Facebook og fått stadig flere tilhengere/brukere.
  • Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer
  • Begynt forberedelsene til planlegging av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814.
  • Deltatt i forberedelser og gjennomføring av forskjellige arrangementer (se pkt 3.3)
  • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Mossefossens Venner,  Mosseølets Venner og initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen.
  • Medieomtale i aviser, radio og TV lokalt og regionalt
  • Prælather, Precident og Æresmedlemmer har gjennomført en rekke kåserier om Morsa og akevitt generelt samt Moss’ brennevinshistorie.i Oslo, Østfold og Akershus
  • Boken ”BRENNEVINSPRODUKSJON I MOSS PÅ 1800-TALLET” er hittil solgt i 600 eksemplarer og vi har fortsatt bøker på lager.

   

  3.2 Komiteer, delegerte funksjoner

  Arrangements- og PR – komiteen: komiteen har hatt en rekke møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer, herunder:

  • Morsavandring
  • Medlemsekskursjon til Arcus
  • Deltagelse på Mossedagene
  • Deltagelse på Matfestivalen

   

  3.3 Medlemsaktiviteter, representasjon, deltagelse :

  Foreningens styre, arrangementskomitè og/eller medlemmer har også deltatt på følgende:

  • Morsa – vandringen 2011 den 3.6. ble nok en gang en suksess i strålende sommervær. Påfyll underveis av kulturhistorie, sang, mat og drikke, og som vanlig i samarbeid med Mosseølets venner og «Bellman 12-13». Som vanlig vandret vi til Mikrobryggeriet hvor mat, drikke, musikk, sang og dans stod på menyen frem til midnatt.
  • Stand på Mossedagene 18.6. i Gågata hvor foreningen ble godt profilert.
  • Stand på Matfestivalen 3.9. i Gågata sammen med Mosseølets Venner og foreningen bak Christian Frederik-cognacen. Nye medlemmer ble notert, effekter solgt og flytende godsaker ble servert befolkningen.
  • «Moss i glasset» på Tivoli Amfi 12.8., også i samarbeid med forannevnte. God profilering av foreningen og salg av effekter.
  • «Morsavandring i Halden». En mindre delegasjon enn forrige år reiste til Halden 30.7., og avsluttet by-omvisningen med en særdeles hyggelig og lang lunsj på Vertshuset «Curtisen» med deilig, kortreist mat, Morsa og Festnings-øl til.
  • Fårikålens dag, den siste torsdagen i september var foreningen representert på «Losen» i Larkollen og gjennomførte bl.a. foredrag av vårt 1. Æresmedlem, Jon Roth Nilsen.
  • Oktoberfestival 1.10. på Tollboden der vi hadde en mindre stand i samarbeid med MøV.
  • Medlemsekskursjon til Arcus på Hasle for ca. 30 medlemmer hver gang den 8.3. og 11.11. med egen buss fra Moss. Vår «faste guide» tok i mot og ga rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende føde. Som vanlig var tilbakemeldingene udelt svært positive. Besøket 11.11. var forøvrig siste besøk på anlegget på Hasle før alt flyttes til Gjelleråsen.
  • «Fløyelsmykt og leskende» arrangement på Bymuseet 25.11. sammen med våre faste samarbeidspartnere og byens lokale konfektsjokoladeprodusent. Vi orienterte om våre produkter og historie og deilige smaksprøver ble servert for et 50-talls gjester.
  • Grüne Woche i Berlin 20-22.1. er verdens største matmesse hvor Morsa 1833 har vært representert flere ganger. En mindre delegasjon av styre og medlemmer var på plass til åpningen og serverte bl.a. 3 statsråder våre gyldne dråper.

   

  3.4 Andre aktiviteter:

  • Styret har fortsatt innhentingen av medlemmenes e-postadresser for raskere og billigere å kunne informere om viktige begivenheter. Dette krever kontinuerlig innsats, særlig da mange endrer e-post uten å huske å gi foreningen beskjed.
  • Styret er ikke kommet i mål med nytt elektronisk medlemsregister, men ser om dette kan kombineres med nye hjemmesider som forventes klare med det første.
  • Foreningen er representert i komiteen Moss 2014 for feiringen av Grunnloven og Mossekonventionen.
  • Konventionsaquavitt: Morsa-aquavit tilsvarende 10 000 flasker ligger på fat for å bli lansert til jubileet for Mossekonventionen den 14. August 2014.

   

  4. Handlingsplaner:

  Se eget menypunkt med handlingsplan.

  Den første fredag i juni hvert år, arrangere festival med forankring til lokale akevitt-, øl- og mattradisjoner (”Morsavandring”)

   

  Moss 22. mars 2012

  Morsa Aquavit 1833
  Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg
Precident
Knut Falleth
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Geir Håbesland
1.Prælath
Kjellaug Nakkim
2. Prælath
Kai Gundersen
Mundskiænk
Ernst Halvorsen
Kjøgemester

Årsberetninger tidligere år…
2010 20092008 2007 2006 2005 2004

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *