ÅRSBERETNING FOR 28.3.2014 – 11.3.2015

 1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysund-registerne og har egne, godkjente vedtekter.

Inntektene er medlemskontingent, deltageravgift for arrangementer, noe overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat, drikke og opplevelser.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no.

 1. Foreningsverv for 2014/2015:

Styret fikk på årsmøtet 2014 denne sammensetningen:

 • Precident Jørn Ramberg – Ikke på valg
 • Viceprecident Erik Sagflaat – Gjenvalgt for 2 år
 • Skattemæster Jan Bekkevold – Ikke på valg
 • Mundskiænk Kai Gundersen – Ikke på valg
 • 1.prælath Kirsten Aasen – Valgt for 2 år
 • 2.prælath Ole M. Eide – Ikke på valg
 • Skriver Annemor Larsen – Gjenvalgt for 2 år
 • Kjøgemester Rolf Ulsrud – Gjenvalgt for 2 år

Valgkomité: Følgende ble oppnevnt av styret i januar 2015: Jon Roth Nilsen, Kai Gundersen og Per Arild Simonsen.

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Arrangement og PR-komite:

Denne oppnevnes av styret og har varierende antall medlemmer.

Underkomitéer nedsettes av styret etter behov. Pr i dag finnes Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten v/ Leder Jon Roth Nilsen

 1. Medlemskap, styre og aktiviteter

Det er pr 31.12.2014 registrert 560 betalende medlemmer, 18 fler enn forrige år..

3.1 Styrearbeid

Alle foreningsverv er ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte avholdt 10 styremøter i tillegg til komitèmøter, evalueringsmøte, arbeidsmøte med gammelt og nytt styre og arrangementskomitè, samt deltagelse på en rekke arrangementer og har arbeidet med bl.a. følgende:

 • Kontakt med Arcus om støtte, mulig nytt flaskedesign, produksjon og leveranser samt lanseringen av Morsa Konventionsaquavit.
 • Morsa Konventionsaquavit, ble lansert ved et større arrangement på By- og Industrimuseet lørdag 3. mai 2014, etter å ha ligget på fat i 5 år. Tilstede var ordfører og andre prominenser. Akevitten er godt mottatt, men av produksjonen på 5 000 nummererte flasker er det fortsatt en rikelig beholdning.
 • Fått Arcus’ aksept for at noe av den vellagrede fatbeholdningen skal benyttes til en Byjubileumsaquavit i 2020.
 • Konstatert at Morsa nå finnes i taxfree-utsalgene på Rygge – dog dessverre med tidvis tomme hyller.
 • Kontrollert at foreningens æresfat ligger trygt på Arcus sitt fatlager og at innholdet ikke er forringet.
 • Fortsatt salget av Morsaglass, nå også i et godt samarbeide med Varnaveien mineralvann
 • Brukt Facebook og våre hjemmesider aktivt og fått stadig flere tilhengere/brukere.
 • Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere retningslinjer.
 • Overlevert gave på kr. 50 000 til Moss by – og industrimuseum i forbindelse med åpningen av deres siste prosjekt, Verket 20.
 • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Regional Matkultur, Mosseølets Venner og initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen samt norske Akevitters Venner i Østfold.
 • Medieomtale i aviser lokalt og regionalt
 • Styrets medlemmer og Æresmedlemmer har gjennomført flere kåserier om Morsa og akevitt generelt samt Moss’ brennevinshistorie.i Oslo, Østfold og Akershus
 • Fortsatt salget av boken ”Brennevinsproduksjon i Moss på 1800-tallet” samt andre profileringsprodukter.

3.2 Arrangements- og PR – komiteen har hatt en rekke møter og nedlagt et stort og viktig arbeid. Spesielt under vandringen utførte komiteen en formidabel jobb ved betjening på stoppesteder og på selve festen om kvelden. All honnør til disse.

3.3 Medlemsaktiviteter, representasjon, deltagelse:

Foreningens styre, arrangementskomitè og/eller medlemmer har også blant annet deltatt på følgende:

 • Morsa – vandringen 2014, – «Jubileumsvandring», som alltid i vedtektsfestet, strålende sommervær. For første gang ble den arrangert lørdag – under Mossedagene, med bedre deltagelse enn vanlig. Start på Rådhuset, enestående kirkebesøk underveis og vellykket fest på Verket.
 • Stand på Matfestivalen 23. august i gågata, som vanlig i samarbeid med Mosseølets venner og foreningen bak Christian Frederik-cognacen. Nye medlemmer ble notert, effekter solgt og flytende godsaker ble servert befolkningen fra festivalens mest populære serveringssted.
 • «Matfold i Fredrikstad» 5. september hadde også i år Morsastand i samarbeid med bl.a. NAV Østfold og med medlemsverving og flytende salg.
 • Egge gård i Lier ble besøkt av drøyt 20 medlemmer den 13. september. Gården produserer både egen akevitt og mange andre godsaker, med og uten alkohol. Deltagerne fikk mye godt av fast og flytende.
 • Medlemsekskursjon til Arcus 1.november ble raskt fulltegnet – som vanlig. Det var rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende type.
 • Grüne Woche i Berlin i januar – verdens største matmesse – fikk også i år besøk av en delegasjon på 17 (?) Morsamedlemmer og ledsagere. Tilbakemeldingen fra deltagerne var også i år svært god og turen ser ut til å bli en årlig tradisjon.

3.4 Andre aktiviteter:

 • Foreningens hjemmesider er flyttet til en bedre og mer moderne plattform og har fått en mer tiltalende og brukervennlig utforming – samt lavere driftskostnader.
 • Vedlikehold av medlemsregisteret, spesielt med oppdatering av postadresser og e-postadresser – krever kontinuerlig arbeid.
 • Foreningen var representert i komiteen Moss 2014 for feiringen av Grunnloven og Mossekonventionen og har egne planer for en aktiv innsats i jubileumsåret.

4 Salg av Morsa aquavit:

Konkurransen i akevittmarkedet hardner til og antall typer akevitt i produksjon og salg har øket voldsomt de senere år. Det er en hard kamp for å holde salget så nær som mulig 10 000 flasker årlig. I 2014 var Morsasalget 7 700 flasker, fordelt på 5 600 «standardflasker» og 1 900 Konventionsaquavit.

Moss 11. mars 2015

 

Morsa 1833
Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg Precident Erik Sagflaat Viceprecident Annemor Larsen Skriver Jan Bekkevold Skattemæster
Kirsten Aasen 1.Prælath Ole Eide         2.Prælath Kai Gundersen Mundskiænk Rolf Ulsrud Kjøgemester