Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING FOR 22.3.2012 – 14.3.2013

1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysund-registerne og har egne, godkjente vedtekter.

Inntektene er medlemskontingent, deltageravgift for arrangementer, noe overskudd på salg
av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle
aktiviteter fra Arcus Produkter AS.

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat samt opplevelser innen mat og drikke.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no.

2. Foreningsverv for 2012/ 2013:

Styret fikk på årsmøtet 2012 denne sammensetningen:

 • Precident Jørn Ramberg – ikke på valg
 • Viceprecident Erik Sagflaat – valgt for 2 år
 • Skattemæster Jan Bekkevold – ikke på valg
 • Mundskiænk Kai Gundersen – ikke på valg
 • 1.prælath Tor Kolsrud – valgt for 2 år
 • 2.prælath Kjellaug Nakkim – ikke på valg
 • Skriver Annemor Larsen – gjenvalgt for 2 år
 • Kjøgemester Rolf Ulsrud – valgt for 2 år

Arrangement og PR-komite:

Denne oppnevnes av styret og kan ha varierende antall medlemmer.

Valgkomité: Geir Håbesland, Ernst Halvorsen og Knut Falleth

 • Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Pr i dag finnes
  • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: Leder Jon Roth Nilsen

   

  3. Aktiviteter

  Det er pr 31.12.2012 registrert 585 betalende medlemmer.

   

  3.1 Styrearbeid

  Alle foreningsverv er ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte 22.3.2012 avholdt 7 styremøter i tillegg til komitèmøter, arbeidsmøte med gammelt og nytt styre samt deltagelse på en rekke arrangementer og har arbeidet med bl.a. følgende:

  • Holdt jevnlig kontakt med Arcus for å sikre produksjon og leveranser. Grunnet Arcus sin flytting fra Hasle til Gjelleråsen var det en periode i sommer leveranseproblemer og enkelte utsalg ble tragisk nok tomme for Morsa.
  • Konstatert at Arcus har lyttet til våre råd og gjeninnført den opprinelige neck-hangeren.
  • Konstatert at Morsa nå finnes i taxfree-utsalgene på Rygge.
  • Kontrollert at foreningens æresfat ligger trygt på Arcus sitt fatlager og at innholdet ikke er forringet.
  • Etablert nye hjemmesider for foreningen, i hovedsak takket være Skattemester Jan Bekkevolds utrettelige innsats og innsikt. Noe arbeid på billedsiden gjenstår fortsatt.
  • Brukt Facebook aktivt og fått stadig flere tilhengere/brukere.
  • Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere retningslinjer.
  • Fortsatt forberedelsene til planlegging av 200-årsjublieet for Mossekonventionen 1814.
  • Deltatt i forberedelser og gjennomføring av forskjellige arrangementer (se pkt 3.3)
  • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Regional Matkultur, Mosseølets Venner og initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen.
  • Medieomtale i aviser lokalt og regionalt
  • Prælather, Precident og Æresmedlemmer har gjennomført en rekke kåserier om Morsa og akevitt generelt samt Moss’ brennevinshistorie.i Oslo, Østfold og Akershus
  • Boken «Brennevinsproduksjon i Moss på 1800-tallet»er hittil solgt i 600 eksemplarer og vi har fortsatt bøker på lager.
  • Precidenten representerte Morsa da Dronning Sonja åpnet Arcus sitt nye anlegg på Gjelleråsen

   

 • 3.2 Komiteer, delegerte funksjonerArrangements- og PR – komiteen: komiteen har hatt en rekke møter og nedlagt et stort og viktig arbeid med alle våre arrangementer. 3.3 Medlemsaktiviteter, representasjon, deltagelse :Foreningens styre, arrangementskomitè og/eller medlemmer har også deltatt på følgende:
  • Morsa – vandringen 2012 ble nok en gang en suksess i strålende sommervær. Start på Torderød og denne gang innkomst og fest på Tollboden ved Kanalen. Påfyll underveis av kulturhistorie, sang, mat og drikke, og som vanlig i samarbeid med Mosseølets venner og «Bellman 12-13». Vellykket arrangement på alle måter. Humlens Vænner spilte til dans.
  • Stand på Mossedagene i juni i Gågata hvor foreningen ble godt profiler og flere nye medlemmer vervet.
  • «Moss i glasset» på Tivoli Amfi i august, sammen med bl.a. Mosseølets Venner og foreningen bak Christian Frederik-cognacen. God profilering av foreningen og salg av effekter.
  • Stand på Matfestivalen i august i Gågata, også i samarbeid med forannevnte. Nye medlemmer ble notert, effekter solgt og flytende godsaker ble servert befolkningen.
  • «Morsavandring i Halden». En gruppe medlemmer reiste til Halden en lørdag i september og avsluttet by- omvisningen med en særdeles hyggelig og lang lunsj på Vertshuset «Curtisen» med deilig, kortreist mat, Morsa og andre akevitter og Festnings-øl til.
  • Signering av «æresfat». Etter Arcus sin flytting til til Gjelleråsen var det påkrevet å se at Morsa sitt fat ikke var blitt gjenglemt på Hasle. Som første besøksgruppe reiste en delegasjon fra Morsa til Gjelleråsen. Oppdraget var vellykket og fatet ble også signert av initiativtagerne til Morsa-akevitten, æresmedlemmer og precidenter.
  • Medlemsekskursjon til Arcus. Grunnet stor interesse ble det i perioden arrangert to turer til Arcus for ca. 30 medlemmer hver gang med egen buss fra Moss. Det var rikelig med smaksprøver av både åndelig, fast og flytende type.
  • «Fløyelsmykt og leskende» arrangement på Bymuseet i november sammen med våre faste samarbeidspartnere og byens lokale konfektsjokoladeprodusent samt slakter Ertnes. Vi orienterte om våre produkter og historie og deilige smaksprøver ble servert for et 50-talls gjester.

   

 • 3.4 Andre aktiviteter:
  • Styret har fortsatt innhentingen av medlemmenes e-postadresser for raskere og billigere å kunne informere om viktige begivenheter. Dette krever kontinuerlig innsats, særlig da mange endrer e-post uten å huske å gi foreningen beskjed.
  • Styret er ikke kommet i mål med nytt elektronisk medlemsregister.
  • Foreningen er representert i komiteen Moss 2014 for feiringen av Grunnloven og Mossekonventionen.
  • Konventionsaquavitt: Morsa-aquavit tilsvarende 10 000 flasker ligger på fat for å bli lansert til jubileet for Mossekonventionen den 14. August 2014. Detaljarbeidet for lanserinen er alt i gang.

   

  4. Salg av Morsa Aquavit:

  Foreningen følger nøye med på salget av Morsa. De seneste årene har det vært en nedgang totalt sett. I 2012 ble det på landsbasis solgt 8955 flasker, en hyggelig økning fra 2011 da salget var katastrofalt dårlig med 8320.

  Tilbakeføring til flaskens opprinnelige design samt trygg produksjon i Arcus sitt nye anlegg gjør store optimistisk med tanke på fremtidig salg.

   

  Moss 14. mars 2013

  Morsa Aquavit 1833
  Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg
Precident
Erik Sagflaat
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Tor Kolsrud
1.Prælath
Kjellaug Nakkim
2. Prælath
Kai Gundersen
Mundskiænk
Rolf Ulsrud
Kjøgemester

Årsberetninger tidligere år…

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *