Her finner du oversikt på hvem som er valg til forskjellige komiteer og funksjoner ellers i Morsa 1833:

Årsmøtet mars 2020;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè; Annemor Larsen, Unn Asbjørnsen og Unni Buer. Alle valgt for 1 år.

Årsmøtet mars 2019;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè; Etter fullmakt fra årsmøtet ble følgende oppnevnt: Annemor Larsen, Kjellaug Nakkim.

Årsmøtet mars 2018;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè; Etter fullmakt fra årsmøtet ble følgende oppnevnt: Styret la frem forslagene til valg på møtet i 2019.

Årsmøtet mars 2017;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè; Elisabeth Skille, Inger Klock og Annemor Larsen. Alle valgt for 1 år.

Årsmøtet mars 2016;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè; Ikke valgt – oppnevnes av styret.

Årsmøtet mars 2015;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè: Gunnar V. Richter Johansen, Knut Persen og Ole Eide.

Årsmøtet mars 2014;

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè: Ikke valgt på årsmøtet, men senere oppnevnt av styret; Jon Roth Nilsen, Kai Gundersen og Per Arild Simonsen

Årsmøtet mars 2013; 

Revisor; Magnar Nilsen

Valgkomitè: Ikke valgt på årsmøtet, men senere oppnevnt av styret; Kjellaug Nakkim, Ernst Halvorsen og Knut Falleth

Årsmøtet mars 2012:

Revisor; Magnar Nilsen ble av styret oppnevnt som revisor.

Valgkomitè: Avtroppende styremedlemmer, Ernst Halvorsen, Knuth Falleth og Geir Håbesland  ble valgt.

Årsmøtet mars 2011:

Årsmøtet 17. mars 2011 endret på vedtektene slik at det nå er styret som oppnevner medlemmer til aktuelle komiteer. Årsmøtet velger likevel valgkomité og revisor.

Valgkomité: Per Arild Simonsen, Tor Kolsrud og Jon Roth Nilsen.

Revisor: Magnar Nilsen.

Styret har senere oppnevnt følgene personer til Arrangement og PR-komite:

 • Ernst Halvorsen (kjøgemester og leder)
 • Lisbeth Børnich
 • Tor Atle Halvorsen
 • Lars Magne Strønen
 • Gunnar R. Johansen
 • Gunnar Håvi
 • May Mollan
 • Knut Falleth har tiltrådt komiteen

Årsmøtet mars 2010:

Arrangement og PR-komite – valgt på årsmøtet 17.mars 2009:

 • Ernst Halvorsen (kjøgemester og leder) 2010 – 2011
 • Lisbeth Børnich 2010 – 2011
 • Bjørn Werner Andresen 2009 – 2010
 • Arild Eriksen 2009 – 2010
 • Sven Hansen 2010
 • Gunnar R. Johansen 2009 – 2010
 • Gunnar Håvi 2010 – 2011
 • Ingvild Sikkeland 2010 – 2011
 • May Mollan 2009 – 2010
 • Svein Erling Pedersen 2009 – 2010
 • Arvid Andreassen 2010 – 2011

Valgkomité: Per Arild Simonsen, Tor Kolsrud og Jon Roth Nilsen.

Revisor: Magnar Nilsen.

Årsmøtet mars 2009:

Arrangement og PR-komite – valgt på årsmøtet 19.mars 2009:

 • Ernst Halvorsen (leder) 2008 – 2009
 • Einar Håland 2009
 • Bjørn Werner Andresen 2009 – 2010
 • Arild Eriksen 2009 – 2010
 • Sven Hansen 2009
 • Gunnar R. Johansen 2009
 • Gunnar Håvi 2009
 • Øyvind Hansen 2009
 • May Mollan 2009 – 2010
 • Svein Erling Pedersen 2009 – 2010
 • Bengt Martinsen 2009 – 2010
 • Valgkomité: Einar Håland, Greta Kant og Lisbeth I. Børnich.

Revisor: Magnar Nilsen.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende er oppnevnt:

 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
 • Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellmann 12-13.

Årsmøtet mars 2008:

Arrangement og PR-komite – valgt på årsmøtet 12.mars 2008:

 • Ernst Halvorsen (leder)
 • Knut Falleth
 • Einar Håland
 • Kai Gundersen
 • Trond Evensen
 • Bjørn Werner Andresen
 • Arild Eriksen
 • Sven Hansen
 • Gretha Kant
 • Anne Ulriksen
 • Gunnar R. Johansen
 • Gunnar Håvi

Valgkomité: Einar Håland, Greta Kant og Kai Gundersen.

Revisor: Styret har etter fullmakt inngått avtale med Magnar Nilsen som revisor.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende er oppnevnt:

 • Bokkomité: leder Juel Lind
 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
 • Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellmann 12-13.

Årsmøtet mars 2007:
Arrangement og PR-komite – valgt på årsmøtet 15.mars 2007:

 • Rolf Ulsrud (leder)
 • Knut Falleth
 • Einar Håland
 • Ernst Halvorsen
 • Kai Gundersen
 • Trond Evensen
 • Arvid Eriksen
 • Bjørn Werner Andresen
 • Arild Eriksen
 • Asbjørn Eriksen

Valgkomité: Einar Håland, Greta Kant og Kai Gundersen.

Revisor: Styret har etter fullmakt inngått avtale med Magnar Nilsen som revisor.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov.  Følgende er oppnevnt:

 • Bokkomité: leder Juel Lind
 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
 • Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellmann 12-13.

Årsmøtet mars 2006:

Arrangement og PR-komite – valgt på årsmøtet 10.mars 2006:

 • Rolf Ulsrud
 • Tore Carlsen
 • Knut Falleth
 • Sven Hansen
 • Einar Håland
 • Ernst Halvorsen
 • Kai Gundersen
 • Trond Evensen
 • Bjørg Schjolden
 • Arvid Eriksen

Valgkomité: Sven Hansen, Gry Kolsrud Bjerketvedt og Einar Håland

Revisor: Styret har etter fullmakt inngått avtale med Magnar Nilsen som revisor.

Underkomitéer og delegerte funksjonsområder nedsettes av styret etter behov. Følgende er oppnevnt:

 • Bokkomité: leder Juel Lind
 • Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten: leder Jon Roth Nilsen
 • Redaksjonskomité for sanghefte etc.: Nedsatt i samarbeid med repr. fra koret Bellmann 12-13.