President

President

Jørn Ramberg

Valgt på årsmøtet 2008

Bryggekanten 7
1531 MOSS
Epost: precident@morsa1833.no
Mob: 952 20 359

Har det øverste ansvaret for drift av foreningen. Leder styremøter og sørger for den daglige drift av foreningen.

Visepresident

Visepresident

Ellen Schei Pongo

Valgt på årsmøtet 2020

Nesveien 9
1513 Moss
Epost: visepresident@morsa1833.no
Mob: 974 22 315

Stedfortreder for presidenten.

Skriver

Skriver

Andre Johansen

Valgt på årsmøtet 2020

Søndre Elvegate 14 A
1597 Moss

Epost: skriver@morsa1833.no
Mob: 901 73 996

Har ansvaret for foreningens protokoller og referater. Har ansvaret for medlemsvervingen og fører også medlemsoversikt.

Skattmester

Skattmester

Jan Bekkevold

Valgt på årsmøtet 2004

Solveigbakken 1,
1535 Moss
Epost: skattemester@morsa1833.no
Mob: 901 38 239

Har ansvaret for foreningens økonomiske transaksjoner og fører regnskap. Har også ansvar for effekter og profileringsartikler i foreningen. Administrerer foreningens hjemmesider.

1. Styremedlem

1. Styremedlem

Kirsten Aasen

Valgt på årsmøtet 2014

Helgerødgaten 44,
1515 Moss
Epost: 1.prelath@morsa1833.no
Mob: 934 81 031

Har ansvaret for informasjon om foreningens virksomhet og historie med spesielt ansvar for foredrag og dokumentasjon på historien til Morsa Aquavit.

2. Styremedlem

2. Styremedlem

Erik Sagflaat

Valgt på årsmøtet 2017

Michael Sundts gate 2
1511 Moss
Epost: 2.prelath@morsa1833.no
Mob: 906 12 747

Har ansvaret for informasjon om foreningens virksomhet og historie med spesielt ansvar for foredrag og dokumentasjon på historien til Morsa Aquavit.

Kjøkemester

Kjøkemester

Gunhild Stranden

Valgt på årsmøtet 2020.

Krabben 15
1511 Moss
Epost: kjokemester@morsa1833.no
Mob: 938 27 416

Har ansvaret for organisering og tilrettelegging av alle medlemsarrangement i regi av foreningen. Leder også arrangementskomiteen.

Munnskjenk

Munnskjenk

Birgitte Veidahl

Valgt på årsmøtet 2018

Tjernveien 4
1599 Moss

Epost: mundskjenk@morsa1833.no
Mob: 415 22 221

Har ansvaret både overfor deltagere og leverandører at alle våre arrangementer har en tilfredsstillende forsyning med Morsa Aquavit og eventuelle tilhørende produkter.

Vi har laget en oversikt på de som har vært i styreverv tidligere. Ta gjerne en titt