President

President

Ellen Schei Pongo

Nesveien 9
1513 MOSS
Epost: president@morsa1833.no
Mob: 974 22 315

Har det øverste ansvaret for drift av foreningen. Leder styremøter og sørger for den daglige drift av foreningen.

Innvalg i styret i 2020.

Visepresident

Visepresident

Nils Messelt

Værlebakken 18
1525 Moss
Epost: visepresident@morsa1833.no
Mob: 908 92 900

Stedfortreder for presidenten.

Innvalgt i styret i 2022.

Skriver

Skriver

Bodil Nordal

Sundstredet 111
1531 Moss
Epost: skriver@morsa1833.no
Mob: 928 00 030

Har ansvaret for foreningens protokoller og referater. Har ansvaret for medlemsvervingen og fører også medlemsoversikt.

Innvalgt i styret i 2023.

Skattmester

Skattmester

Jan Bekkevold

Solveigbakken 1,
1535 Moss
Epost: skattemester@morsa1833.no
Mob: 901 38 239

Har ansvaret for foreningens økonomiske transaksjoner og fører regnskap. Har også ansvar for effekter og profileringsartikler i foreningen. Administrerer foreningens hjemmesider.

Innvalgt i styret i 2004.

1. Styremedlem

1. Styremedlem

Eva Berggren Kase

Bryggekanten 9 H,
1531 Moss
Epost: 1.prelath@morsa1833.no
Mob: 928 06 508

Har ansvaret for informasjon om foreningens virksomhet og historie med spesielt ansvar for foredrag og dokumentasjon på historien til Morsa Aquavit.

Innvalgt i styret i 2022.

2. Styremedlem

2. Styremedlem

Olav Linna

Rebækkas gate 25
1534 Moss
Epost: 2.prelath@morsa1833.no
Mob: 909 46 440

Har ansvaret for informasjon om foreningens virksomhet og historie med spesielt ansvar for foredrag og dokumentasjon på historien til Morsa Aquavit.

Innvalgt i styret i 2023.

Kjøkemester

Kjøkemester

Jørn Ramberg

Bryggekanten 7 L
1531 Moss
Epost: kjokemester@morsa1833.no
Mob: 952 20 359

Har ansvaret for organisering og tilrettelegging av alle medlemsarrangement i regi av foreningen. Leder også arrangementskomiteen.

Innvalgt i styret i 2008.

Munnskjenk

Munnskjenk

Gunhild Stranden

Krabben 15
1511 Moss

Epost: mundskjenk@morsa1833.no
Mob: 938 27 416

Har ansvaret både overfor deltagere og leverandører at alle våre arrangementer har en tilfredsstillende forsyning med Morsa Aquavit og eventuelle tilhørende produkter.

Innvalgt i styret i 2020.

Vi har laget en oversikt på de som har vært i styreverv tidligere. Ta gjerne en titt