ÅRSBERETNING FOR 11.3.2015 – 9.3.2016

 1. Generelt

Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den Gernerske karveakevitt av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert som stiftelse i Brønnøysund-registerne og har egne vedtekter.

Inntektene er medlemskontingent, deltageravgift for arrangementer, noe overskudd på salg av bøker, glass og diverse andre effekter, samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus-Gruppen AS.

Foreningen er medlem av Regional Matkultur som bl.a. fremmer lokal, kortreist mat, drikke og opplevelser.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no.

 1. Foreningsverv for 2015/2016:

Styret fikk på årsmøtet 2015 denne sammensetningen:

 • Precident Jørn Ramberg – Gjenvalgt for 2 år
 • Viceprecident Erik Sagflaat – Ikke på valg
 • Skattemæster Jan Bekkevold – Gjenvalgt for 2 år
 • Mundskiænk Lisbeth Børnich – Valgt for 2 år
 • 1.prælath Kirsten Aasen – Ikke på valg
 • 2.prælath Kristian Hjortkær Hansen – Valgt for 2 år
 • Skriver Annemor Larsen – Ikke på valg
 • Kjøgemester Rolf Ulsrud – Ikke på valg

Valgkomité: Knut Persen, Gunnar W. Richter Johansen og Ole Eide. Ole Eide trakk seg fra vervet rett før årsmøtet 2016.

Revisor: Magnar Nilsen ble gjenvalgt.

Arrangement og PR-komite: Denne oppnevnes av styret og har varierende antall medlemmer.

Underkomitéer nedsettes av styret etter behov. Pr i dag finnes Historikk- og kåserikomité for Morsa-akevitten v/ Leder Jon Roth Nilsen

 1. Medlemskap, styre og aktiviteter

Det er pr 31.12.2015 registrert 559 betalende medlemmer, 1 mindre enn forrige år. Foreningens æresmedlem Amund Rydland døde 6. februar 2016. Rydland var meget sentral i forbindelse med relanseringen av Morsa Aquavit i 2000 og var foreningens første precident. Han var også kunstneren bak etiketten på Morsa Unionsaquavit (2005) og Morsa Konventionsaquavit (2014). Rydland ble utnevnt til æresmedlem i 2014.

3.1 Styrearbeid

Alle foreningsverv er ulønnet. Styret har siden forrige årsmøte avholdt 8 styremøter i tillegg til komitèmøter, evalueringsmøte, arbeidsmøte med gammelt og nytt styre og arrangementskomitè, møter med Arcus, samt deltagelse på en rekke arrangementer og har arbeidet med bl.a. følgende:

 • Beslutning om ny etikett på Morsaflaskene og lansering av denne.
 • Fått Arcus’ bekreftelse på at noe av fatbeholdningen nedlagt i 2009 skal benyttes til en Byjubileumsaquavit i 2020.
 • Konstatert at Morsa nå finnes i taxfree-utsalgene på Rygge – dog dessverre med tidvis tomme hyller.
 • Kontrollert at foreningens æresfat ligger trygt på Arcus sitt fatlager og at innholdet ikke er forringet.
 • Fortsatt salget av Morsaglass, nå også i et godt samarbeide med Varnaveien mineralvann
 • Brukt Facebook og våre hjemmesider aktivt og fått stadig flere tilhengere/brukere.
 • Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere retningslinjer.
 • Fulgt opp samarbeid med Moss by – og industrimuseum, Regional Matkultur, Mosseølets Venner, Mossefossens Venner og initiativtagerne til Christian Fredrik-cognacen samt norske Akevitters Venner i Østfold.
 • Medieomtale i aviser lokalt og regionalt
 • Styrets medlemmer og Æresmedlemmer har gjennomført kåserier om Morsa og akevitt generelt samt Moss’ brennevinshistorie i Østfold og Akershus
 • Fortsatt salget av boken ”Brennevinsproduksjon i Moss på 1800-tallet” samt andre profileringsprodukter.
 • Etablert «pubkvelder» den siste torsdag i måneden, sammen med Mossefossens Venner og Mosseølets Venner. Disse avholdes på Kontoret Bar 2.etg.

3.2 Arrangements- og PR – komiteen

Komiteen har som vanlig nedlagt et flott og betydelig arbeid i forbindelse med Morsavandringen og fortjener all honnør for dette.

3.3 Medlemsaktiviteter, representasjon, deltagelse:

Foreningens styre, arrangementskomitè og/eller medlemmer har også blant annet deltatt på følgende:

 • Morsa – vandringen 2015. Noen svært få regndråper la ingen demper på stemningen for årets vandring, som nå gjennomføres på lørdager. Vi startet på Krapfoss skole og etter en vandring rundt deler av Vansjø var ankomst og fest i Mossehallen for de ca. 300 deltagende.
 • «Matfold i Fredrikstad» i september hadde også i år Morsa stand i samarbeid med bl.a. NAV Østfold samt Egge gård som gledet publikum med sine produkter. Medlemsverving og flytende salg.
 • Medlemsekskursjon til Arcus i november ble – som vanlig – et populært og velsmakende arrangement.
 • Foreningens 15-årsjubileum ble feiret av nesten 100 deltagere på Rådhuset i Moss så nær opptil stiftelsesdagen som mulig. På festen ble også Morsas nye etikett vist offentlig for første gang, med den første nytappede kassen med Morsa, hentet av Precidenten rett fra Arcus sitt samlebånd.
 • Grüne Woche i Berlin i januar – verdens største matmesse – fikk også i år besøk, denne gang av en delegasjon på 12 Morsamedlemmer og ledsagere. Flere av disse har vært med tidligere og tilbakemeldingene indikerer at også dette blir en årlig tradisjon.
 • Samarbeidet med Arcus må sies å fungere svært godt og det har vært flere møter med disse, særlig i forbindelse med ny etikett. Foreningens arbeid fremheves som et eksempel til etterfølgelse for andre foreninger «i bransjen».
 • Norske Akevitters Venner. Morsa har ingen formell tilknytning til NAV-systemet, men foreningene inviterer hverandre gjensidig til sine arrangementer hvis det er ledig plass.

3.4 Andre aktiviteter:

 • Vedlikehold av medlemsregisteret, spesielt med oppdatering av postadresser og e-postadresser – krever kontinuerlig arbeid.
 • Det ble beklageligvis ikke arrangert Matfestival i Moss dette året.

4. Salg av Morsa aquavit:

Konkurransen i akevittmarkedet hardner til og antall typer akevitt i produksjon og salg har øket voldsomt de senere år. Flere akevitter har også bakt inn steder i Østfold i sitt navn. Totalt sett gikk salget av den tradisjonelle Morsa Aquavit dårlig også i 2015. Det lokale salget tok seg noe opp mot slutten av året og sammenlignet med 2014 gikk salget faktisk opp med ca 6%. Salget av Morsa på andre utsalg enn Moss og Rygge gikk altså ned slik at det totale salget endte 10% under 2014. Fordelt på de to lokale utsalgene (Moss og Rygge) er situasjonen nå at det selges mer enn dobbelt så mange Morsa ved utsalget i Rygge sammenlignet med Moss. Det er også slik at økningen som har kommet lokalt har skjedd ved Rygge. I 2015 ble det solgt 3.980 Morsa Aquavit ved våre to lokale utsalg (3.744 i 2014). Når salget utenfor Moss/Rygge ikke var på mer enn 1.179 flasker endte altså 2015 på 5.159

Morsa Konventionsaquavit ble som kjent lansert i mai 2014. Denne ble laget i et begrenset opplag på nummererte flasker. Vi kjenner ikke det totale antall solgte flasker, men vet at det ved våre lokale utsalg er solgt ca 1.900 flasker til og med desember 2015. Konventionsaquaviten er nå tatt ut av sortimentet og vil ikke være mulig og få tak i mer når beholdningen på utsalgene er solgt.

Moss 9. mars 2016

Morsa 1833
Venneforening av 04.11.2000

Jørn Ramberg
Precident
Erik Sagflaat
Viceprecident
Annemor Larsen
Skriver
Jan Bekkevold
Skattemæster
Kirsten Aasen
1.Prælath
Kristian Hjortkær Hansen
2.Prælath
Lisbeth Børnich
Mundskiænk
Rolf Ulsrud
Kjøgemester