MEDLEMSAKTIVITETER
19. – 22. januar 2017Grüne Woche – medlemstur til Berlin
Torsdag 26. januar 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Torsdag 23. februar 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Mandag 13. mars 2017
Kl 18:33
Årsmøte Morsa 1833 – Moss by- og industrimuseum
Torsdag 27. april 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Torsdag 25. mai 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Lørdag 3. juni 2017Morsavandringen 2017. Dette blir en «ren» vandring. Fest med dans og moro tar vi på stiftelsesdatoen 4. noevember 2017.
Torsdag 29. juni 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer.
Torsdag 31. august 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’m – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Lørdag 23. september 2017
Kl 09:00
Medlemstur til Løiten Brænderi – og en Akevisitt m/Gotmar Rustad. Nærmere invitasjon komme
Torsdag 28. september 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Torsdag 26. oktober 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Lørdag 4. november 2017Medlemsfest i Morsa 1833. Vi inviterer til dans og moro på stiftelsesdagen for Morsa 1833.
Torsdag 30. november 2017
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
STYREMØTER/INTERNE AKTIVITETER
9. januar 2017Styremøte – Moss by- og industrimuseum
20. februar 2017Styremøte – Moss by- og industrimuseum
20. mars 2017Felles møte med gamle og nye tillitsvalgte i foreningen
24. april 2017Styremøte – Moss by- og industrimuseum
12. juni 2017Evalueringsmøte Vandringen
21. august 2017Styremøte – Moss by- og industrimuseum
9. oktober 2017Styremøte – Moss by- og industrimuseum
20. november 2017Styremøte – Moss by- og industrimuseum