MEDLEMSAKTIVITETER:
Torsdag 30. januar 2020
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Mossefossens Venner som har ansvaret for tema og faglig innhold.
Torsdag 27. februar 2020
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Mosseølets Venner som har ansvaret for tema og faglig innhold.
Mandag 9. mars 2020
Kl 18:33
Årsmøte Morsa 1833 – Moss by- og industrimuseum.
Torsdag 26. mars 2020
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Morsa 1833 som har ansvaret for tema og faglig innhold.
Lørdag 18. april 2020Medlemsur til Atlungstad Brenneri, Stange.
Omvisning, lunsj og smaksprøver.
AVLYST PÅ GRUNN AV SMITTEFARE – KORONA!
Torsdag 30. april 2020
Kl 19:30
AVLYST – KORONA! Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Mossefossens Venner som har ansvaret for tema og faglig innhold.
Lørdag 9. mai 2020AVLYST – KORONA! Turist i egen by.
Et arrangement der frivillige organinsasjoner presenter seg. Mer informasjon kommer.
Torsdag 29. mai 2020
Kl 19:30
AVLYST – KORONA! Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Mosseølets Venner som har ansvaret for tema og faglig innhold.
Lørdag 6. juni 2020AVLYST – KORONA! Morsavandringen 2020. Ble utsatt til 8. august, men måtte avlyses.
I år starter vi i Nesparken og tar den nyanlagte «Jubileumsaaksen» ned til Møllebyen og Heilmanparken.
8. august 2020AVLYST – KORONA! Morsavandringen 2020. Ble utsatt til 8. august, men måtte avlyses.
I år starter vi i Nesparken og tar den nyanlagte «Jubileumsaaksen» ned til Møllebyen og Heilmanparken.
Lørdag 15. august 2020AVLYST – KORONA! Morsalangs.
Kulturell vandring langs Morsavassdraget og Jubileumsaksen. Felles arrangement med Moss 2020.
Torsdag 24. september 2020
Kl 19:30
AVLYST – KORONA! Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid mellom Morsa 1833, Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Morsa 1833 som har ansvaret for tema og faglig innhold.
19. september 2020Turist i egen by – stand i gågata.
Lørdag 26. september 2020AVLYST – KORONA! Medlemsfest (Morsa 20 år) i Rundhuset, Nesparken.
Torsdag 29. oktober 2020
Kl 19:30
AVLYST – KORONA! Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid mellom Morsa 1833, Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Mossefossens Venner som har ansvaret for tema og faglig innhold.
Onsdag 4. november 2020Jubileumsmarkering – Morsa 1833 er 20 år. I samarbeid med Moss by- og industrimuseum.
Torsdag 26. november 2020
Kl 19:30
AVLYST – KORONA! Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid mellom Morsa 1833, Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.
Denne kvelden er det Mosseølets Venner som har ansvaret for tema og faglig innhold.
INTERNE AKTIVITETER:
13. januar 2020Styremøte – Moss by- og industrimuseum
16. – 19. januar 2020Morsa 1833 representerer på Internationale Grüne Woche (IGW).
Januar 2020Samarbeidsmøte med Arcus.
24. februar 2020Styremøte – Moss by- og industrimuseum
23. mars 2020UTSATT – KORONA! Felles møte med gamle og nye tillitsvalgte i foreningen.
27. april 2020AVLYST – KORONA! Styremøte – Moss by- og industrimuseum
25. mai 2020AVLYST – KORONA! Styremøte – Moss by- og industrimuseum
8. juni 2020Felles møte med gamle og nye tillitsvalgte i foreningen.
22. juni 2020AVLYST – KORONA! Evalueringsmøte Morsavandringen.
7. juli 2020Ekstra styremøte – Morsavandringen (Fiskebasaren).
3. august 2020Ekstra styremøte – Mikro’n.
19. august 2020Evalueringsmøte Morsavandringen – Druidegården.
19.september 2020Turist i egen by – stand i gågata.
26. september 2020AVLYST – KORONA! Medlemsfest – Rundhuset.
28. september 2020Styremøte – Moss by- og industrimuseum
4. november 2020Morsa 1833 feirer 20 år! Jubileumsmarkering i samarbeid med Moss by- og industrimuseum.
16. november 2020Styremøte – Moss by- og industrimuseum