MEDLEMSAKTIVITETERSTYREMØTER/INTERNE AKTIVITETER
15. – 18. januar 2015Medlemstur til Grüne Woche, Berlin06. januar 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
11. mars 2015Årsmøte Morsa 183317. februar 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
13. juni 2015Morsavandringen
Start Krapfoss skole – ankomst Mossehallen
03. mars 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
5. september 2015Matfold i Fredrikstad28. april 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
31. oktober 201515 års jubileumsfest Samfunnshuset14. mars 2015Felles planleggingsmøte med gammelt og nytt styre
20. november 2015Medlemstur med omvisning på Arcus12. mai 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
18. juni 2015Evalueringsmøte Morsavandringen
18. august 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
22. september 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
21. oktober 2015Styremøte – Moss by- og industrimuseum
7. desember 2015Middag med styret og ledsagere