MEDLEMSAKTIVITETER
18. – 21. januar 2018Grüne Woche – medlemstur til Berlin
Torsdag 25. januar 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Torsdag 22. februar 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer. Trekning av gaven fra Peter Hole.
Mandag 12. mars 2018
Kl 18:33
Årsmøte Morsa 1833 – Moss by- og industrimuseum
Torsdag 29. mars 2018Dette er Skjærtorsdag – da drikker vi vann, øl og akevitt hver for oss der vi er da!
Torsdag 26. april 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Torsdag 31. mai 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Lørdag 2. juni 2018Morsavandringen 2018.
16. juni 2018Stand i gågata med medlemsverving.
Torsdag 30. august 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’m – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer.
Lørdag 22. september 2018Medlemsfest i Rundhuset, Nesparken.
Torsdag 27. september 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Torsdag 25. oktober 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Fredag 9. november 2018Omvisning, smaking og rakfisk på Arcus sitt produksjonsanlegg på Gjelleråsen.
Torsdag 29. november 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer.
STYREMØTER/INTERNE AKTIVITETER
15. januar 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
26. februar 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
19. mars 2018Felles møte med gamle og nye tillitsvalgte i foreningen
30. april 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
14. mai 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
22. mai 2018 kl 14:00Samarbeidsmøte med Arcus. Møtet holdes på Gjelleråsen.
11. juni 2018Styremøte med evaluering av Vandringen 2018 – Druidgården ved Fossen.
20. august 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
22. oktober 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum