Vår hovedoppgave er å spre kunnskap og informasjon om Moss sin historie knyttet til brennerihistorien på 1800-tallet. Vi har en rekke aktiviteter der dette står i sentrum. Den årlige Morsavandringen der vi besøker historiske steder og får noen korte beskrivelser av hvordan det var i «gamle dager» er en av våre hovedaktiviteter. Men vi har også aktiviteter knyttet til dokumentasjon av historien i boka vår, holde foredrag for store og små foreninger/sammenkomster og turer til steder med historie eller tilknytning til akevitt eller historie.

På disse sidene har vi samlet oversikt på det meste av det vår forening har av aktiviteter både internt, for medlemmer og mer utadrettet virksomhet.

Aktiviteter inneværende år

MEDLEMSAKTIVITETER
18. – 21. januar 2018Grüne Woche – medlemstur til Berlin
Torsdag 25. januar 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Torsdag 22. februar 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer. Trekning av gaven fra Peter Hole.
Mandag 12. mars 2018
Kl 18:33
Årsmøte Morsa 1833 – Moss by- og industrimuseum
Torsdag 29. mars 2018Dette er Skjærtorsdag – da drikker vi vann, øl og akevitt hver for oss der vi er da!
Torsdag 26. april 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Torsdag 31. mai 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Lørdag 2. juni 2018Morsavandringen 2018.
16. juni 2018Stand i gågata med medlemsverving.
Torsdag 30. august 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’m – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer.
Lørdag 22. september 2018Medlemsfest i Rundhuset, Nesparken.
Torsdag 27. september 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mossefossens Venner som presenterer.
Torsdag 25. oktober 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Mosseølets Venner som presenterer.
Fredag 9. november 2018Omvisning, smaking og rakfisk på Arcus sitt produksjonsanlegg på Gjelleråsen.
Torsdag 29. november 2018
Kl 19:30
Medlemsaften på Mikro’n – et samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. I kveld er det Morsa 1833 som presenterer.
STYREMØTER/INTERNE AKTIVITETER
15. januar 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
26. februar 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
19. mars 2018Felles møte med gamle og nye tillitsvalgte i foreningen
30. april 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
14. mai 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
22. mai 2018 kl 14:00Samarbeidsmøte med Arcus. Møtet holdes på Gjelleråsen.
11. juni 2018Styremøte med evaluering av Vandringen 2018 – Druidgården ved Fossen.
20. august 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum
22. oktober 2018Styremøte – Moss by- og industrimuseum