Morsavandring på pinseaften og i strålende sol!

Vi var veldig spent på hvordan oppslutningen ville bli når vi inviterte til morsavandring på selveste pinseaften. Vi valgte å holde på «den første lørdagen i juni«, selv om dette i år altså sammenfalt med pinsen. Når vandringen endte opp med godt over 100 deltakere, er vi godt fornøyd med det. Pinsen ga oss også noen utfordringer med å skaffe foredragsholdere og andre som skulle medvirke under vandringen. Krapfoss Hornorkester var imidlertid på plass som alltid, og Mannskoret MAS leverte lystig og fengene sanger gjennom hele løypa. Ved starten ble det servert både Morsa Aquavit, Mosseøl levert fra Varnaveien Mineralvann og bagetter fra Baguetten. Nyvalgt president Ellen Schei Pongo ønsket velkommen, og kjøkemester Jørn Ramberg fortalte litt om morsavandringenes historie. Den første vandringen skjedde for 20 år siden, men årets vandring var nummer 19 i rekken på grunn av avlyste vandringer under pandemien. Første stopp var på Arnescena. Denne ligger litt bortgjemt, men er en fin utescene med faste sittebenker. Her fortalte Oddvar Aasen om Nesparkens historie. Så gikk turen videre langs «jubileumsaksen» som ble åpnet i forbindelse med byjubileet i 2020, og vi stoppet opp ved Storebro/Kråkeparken. Her var det underholdning med sangkor og korps, før turen gikk videre til Elveplassen. Her ble det bare et kort stopp før turen gikk videre til Heilmannparken. Her stor Mosseølets Venner klar med sin ølvogn og var klare til å servere både konventionsøl og Morsa. Her koste deltakerne seg i det fantastiske været, og noen tok turen innom et at byens spisesteder for litt fast føde.

Knutepunktet Vertshus autorisert serveringssted for akevitt

Morsa 1833 var nylig vertskap for felles medlemskveld for Mosseølets Venner, Mossefossens Venner og Morsa 1833 . 40 medlemmer hadde møtt opp på Knutepunktet Vertshus da de ble autorisert serveringssted for norsk, fatmodnet akevitt. Autorisasjonen skjedde i regi av Norske Akevitters Venner (NAV). Hege Ramseng stod for selve autorisasjonen og overrekkelse av bevis. Kun spisesteder som setter fokus på lokal mat og drikke, gis anledning til denne autorisasjonen. I Østfold er det fra før bare Majorens Kro og Stue i Gamle Fredrikstad som har slik autorisasjon. Du kan lese mer om slik autorisasjon på nettsidene til NAV.

Vi gratulerer Knutepunktet Vertshus med autorisasjon, og gleder oss til mange hyggelige besøk med god mat og drikke i tiden som kommer.

Selve medlemsaftenen skulle også ha inneholdt et foredrag om Østfoldakevitten «AKEVITT SOM HAR KRYSSET DRITER’N 2 GANGER». Knut Ulvedalen fra Knutepunktet Vertshus holdt et litt improvisert foredrag, da hovedpersonen bak akevitten dessverre fikk sykdomsforfall.

Årsmøte med rokeringer og flere nye inn i styret

Endelig kunne vi avvikle årsmøte på vanlig måte igjen! Det var også 45 tilstedeværende medlemmer fornøyd med. Druidegården ved fossen var fylt opp med glade morsavenner. Det ble både utskiftinger og interne forflytninger i det nye styret. God underholdning med Sanggruppen 12-13, kåseri med Gunnar W. R. Johansen og nydelig fingermat fra Ertnes ga en fin ramme rundt årsmøtet. Kirsten Aasen gikk ut av styret, men hadde før det gjort en god jobb som valgkomite. Birgitte Veidahl hadde frasagt seg gjenvalg. Kandidat til vervet som skriver var imidlertid ikke funnet, så styret fikk fullmakt til å oppnevne denne senere. Elle Schei  Pongo tar over vervet som president, mens Jørn Ramberg nå vil dekke vervet som kjøkemester. Nils Messelt ble valgt inn som visepresident, og Eva Berggren Kaze kommer inn som 1. styremedlem. Jan Bekkevold fortsetter som skattmester, og Gunnhild Stranden tar ansvaret som munnskjenk.

De vanlige årsmøtesakene som årsberetning, regnskap, handlingsprogram og budsjett ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Ved valget ble det også gjort noen tilpasninger slik at valgperiodene nå hindrer at for mange er på valg samtidig.

Det nye styret ser slik ut:

  • President                 Ellen Schei Pongo    Ny                        Velges for ett år
  • Visepresident         Nils Messelt                 Ny                        Velges for to år
  • Skattmester            Jan Bekkevold                Ikke på valg       Ett år igjen av valgperioden
  • 1. styremedlem      Eva Berggren Kase   Ny                        Velges for to år
  • 2. styremedlem     Erik Sagflaat                    Ikke på valg       Ett år igjen av valgperioden
  • Skriver                    Ingen forslag                  –                           Velges for to år
  • Kjøkemester          Jørn Ramberg             Ny                       Velges for to år
  • Munnskjenk          Gunnhild Stranden  Ny                        Velges for ett år

Kirsten Aasen ble takket av for sin innsats gjennom mange år i Morsa 1833. Kirsten har sittet i styret fra hun ble valgt inn i 2014. Hun har gjennomført mange foredrag og ikke minst vært en veiviser i hvordan man verver medlemmer. Med sitt store nettverk har hun vært en verdifull ressurs for foreningen. Som takk ble Kirsten overrakt en flaske Morsa Jubileumsaquavit.

Etter den formelle delen av årsmøtet underholdt Sangruppen 12-13, før årsmøtedeltakerne kunne forsyne seg med fingermat fra Ertnes, Konventionsøl levert av Varnaveien Mineralvann og Morsa Aquavit. Gunnar Walter Richter Johansen tok deretter deltakerne med på en imaginær vandring gjennom Kongensgate og Dronningensgate. Vi fikk servert korte og morsomme historier fra hvordan det så ut og hva man kunne oppleve i dette området rundt midten av 1900-tallet. Gunnar ble takket for turen med god vin (han drikker ikke akevitt!). Helt til slutt kom Sanggruppen 12-13 tilbake med flere lystige sanger, før årsmøtedeltakerne kunne ta fatt på hjemveien.

 

Årsmøte i Morsa 1833

KlubbeI tråd med foreningens vedtekter er det innkalt til ordinært årsmøte 2022. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av første kvartal hvert år, og skal kunngjøres eller varsles medlemmene skriftlig minst to uker på forhånd. Informasjon er sendt medlemmene 21. februar 2022.

Kun personlig møtende medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett. Beslutninger fattes med alminnelig flertall.

Etter de formelle postene vil Gunnar Walter Richter Johansen holde et kåseri over et selvvalgt tema. Vi får også besøk av Sanggruppa 12-13 som vil underholde med lystig korsang.

Det blir som vanlig en enkel servering med noe fast føde samt Mosseøl og Morsa. På grunn av serveringen ønsker vi en påmelding dersom du ønsker å delta på årsmøtet. Send slik påmelding til post@morsa1833.no eller SMS/telefon til vår skattmester Jan Bekkevold 901 38 239. Påmeldingsfrist: 25. mars.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 21. mars. Eventuelle forslag kan sendes på e-post til post@morsa1833.no.

Dagsorden:

–      Åpning/Konstituering. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.

–      Årsberetning (se vedlagte)

–      Regnskap (fremlegges på møtet)

–      Handlingsprogram 2022/23 (se vedlagte forslag)

–      Forslag

–      Budsjett (fremlegges på møtet)

–      Valg

Styret

Innkallingen, årsberetning og forslag til handlingsprogram ligger ved:

2022 – Innkalling og dokumentasjon årsmøte

Mange spennende aktiviteter i 2022

Vi har sendt informasjon til våre medlemmer om planlagte aktiviteter i 2022. Ta en titt på dette. Se om du finner noe interessant her. Er du ikke medlem i Morsa 1833? Meldt deg inn! Medlemmer får alltid informasjon først og stiller således først i køen for å delta på våre arrangementer. Kontingenten utgjør beskjedne kr 200 pr år.

— <<>>–

2022 er her! Og med det forhåpentligvis et normalt år hvor vi kan treffes rett som det er!

Medlemskveldene med Morsa 1833, Mosseølets Venner og Mossefossens venner, har allerede startet opp igjen! Første runde er unnagjort med besøk fra Ekeby gårdsbryggeri. Husk neste mulighet torsdag 24. februar – også den på Knutepunktet Vertshus! Invitasjon er sendt på e-post. Merk dere de kommende medlems-torsdagene allerede nå: 31. mars, 28. april, 19. mai og 9. juni. Nærmere info kommer!

Årsmøte tirsdag 29. mars kl. 18:33! I år møtes vi i Druidegården ved fossen – ikke i museet. Fortsatt gratis og velsmakende, men i år ber vi om påmelding så vi er sikre på å få plass og nok mat og drikke etter at formalitetene er unnagjort. Innkalling og mer detaljer om årsmøtet kommer på e-post litt senere.

Morsavandring igjen – endelig! Programmet har vært klart lenge. Vi møtes på pinseaften, lørdag 4. juni! Mer info kommer!

Akevittfestivalen på Gjøvik kaller! For første gang setter vi opp en medlemstur dit: Lørdag  1. oktober går det buss fra Moss – og hjem igjen, for dem som ikke vil overnatte. Vi kan nok også plukke opp deltagere underveis.

Rakfisk og akevitt – en fredag i november! Satser på tradisjonsrikt besøk også i år hos Anora – tidligere Arcus – på Gjelleråsen.

Grüne Woche i Berlin ble nok en gang avlyst i år. Vi satser på en åpen verden og mulighet for medlemstur i januar 2023!

Som ledd i medlemsvervingen kan du plutselig risikere å støte på oss i gågata en lørdag. Men – du kjenner kanskje noen som har felles interesse med deg – og vil bli medlem? Skjer enkelt og greit via hjemmesiden vår.

Har du gode akevittglass? «2-generasjons Morsa-glass» kan bestilles via hjemmesiden vår. Eller mye bedre: Besøk Varnaveien Mineralvann og handle over disk – og velg samtidig med deg blant «verdens beste» utvalg av godt og spennende øl fra veldig nær og veldig fjernt!

Interessert i styre og stell? Vi har mange medlemmer i Morsa, men ingen aktiviteter skjer om ingen vil ta styreansvar. Her trenger vi kanskje nettopp DEG! Eller, kjenner du noen som kan være egnet? Ta kontakt med Kirsten Aasen 934 81 031 eller Jørn Ramberg 952 20 359!

Medlemsaften med fortellingen om Kjellerødgården

Medlemskveldene, et samarbeid mellom  Morsa 1833, Mosseølets Venner og Mossefossens Venner, er i gang igjen! Neste treff er torsdag 24. februar kl. 18:30.  Vi møtes også denne gangen på Knutepunktet Vertshus, Skoggata 48. Her kan du treffe hyggelige venner fra de tre nevnte foreningene, men du får også anledning til å høre Oddvar Aasen fortelle om bygningen. Den kalles som kjent Kjellerødgården, og har en spennende historie. Oddvar får hjelp av Jan Kronborg. Sammen vil de også fortelle litt om Kong Carl Johans Hospital og Nyquistgården. Foredragene starter kl. 19:00.

Du kan benytte anledningen til å nyte en Morsa Aquavit og mange andre godbiter, enten i glass eller på tallerkenen!

Stikk bare innom – påmelding er ikke nødvendig – men hvis du ønsker matservering er det nok lurt med en bestilling. Ta direkte kontakt med Knutepunktet Vertshus på telefon 954 12 337 eller e-post til knutepunktetvertshus@gmail.com.

Velkommen!

Bilder fra www.digitalmuseum.no:

 

Statistikken for salg av Morsa Aquavit i 2021 er nå klar

Vi følger med i utviklingen av salg av Morsa Aquavit. Statistikk med oversikter og noen vurderinger fra oss er nå klar. I tallene for 2021 mener vi fortsatt å kunne se effekten av Morsa Jubileumsaquavit som ble lansert helt på tampen av 2019. Vi må likevel registrere en liten nedgang sammenlignet med 2020.

Du kan lese mer detaljer og salgsstatistikken på våre egne sider for dette, start gjerne her: morsa1833.no/aktuelt/salgsstatistikk

Medlemsaften på Knutepunktet Vertshus

Da er det duket for årets første medlemstreff sammen med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner:

  • Torsdag den 27. januar kl. 18:30 på Knutepunktet Vertshus.
  • Foredrag ved Finn-Erik Blakstad fra Ekeby Gårdsbryggeri (foredraget starter 19:00).

Denne gangen gjør vi altså en liten vri og legger medlemstreffet til Knutepunktet Vertshus, der innehaver Knut Ulvedalen ønsker oss velkommen:

Knut er en skikkelig mossepatriot som har sørget for et rikholdig lager av flytende snadder fra byen vår Moss, inkludert Mosseøl, Ekeby-øl og Morsa Aquavit. Vi ønsker å støtte opp om alle etablissementer i byen som serverer vår flytende kulturarv og derfor avlegger vi Knutepunktet et besøk ved denne anledningen. Knut har reservert den øvre delen av restauranten til oss. For de som ikke har vært på Knutepunktet før så ligger stedet i gamle Pizzarelli-bygget (Kjellerødgården) ved Kransen.

Det er Mosseølets Venner som er vertskap for medlemstreffet denne gang og Finn-Erik Blakstad fra Ekeby Gårdsbryggeri er invitert til å fortelle om bryggeriet og håndverksølet de lager der:

Ekeby Gårdsbryggeri har gjort det kunststykke å bringe bryggerivirksomhet tilbake til mosseregionen og er i sterk vekst. De har som kjent nettopp gjennomført en vellykket folkeemisjon som har gjort mange av byens innbyggere til deleiere, og Ekeby er allerede i ferd med å utvide bryggeriet for å dekke den økende etterspørselen. MøV ønsker å støtte opp om all lokal produksjon av øl i mosseregionen og vi anser Ekeby Gårdsbryggeri som et meget kreativt og spennende prosjekt som det skal bli moro å høre mer om.

VELKOMMEN!

 

 

Medlemstur til Anora (tidligere Arcus)

En glad gjeng bestående av 26 fornøyde deltakere, en dreven bussjåfør og to reiseledere, satte fredag 19. november kursen mot Anora (tidligere Arcus) for omvisning og deilig mat.

Vel fremme ble vi mottatt med en velkomstdrink bestående av akevitt og tonic, før Atle Minothi stødig geleidet oss gjennom store produksjonshaller, krydderkammeret og destilleriet. I fatlageret ble vi presentert for fem ulike akevitter før vi inntok et velsmakende rakfiskmåltid.

Vel forsynt av gylne dråper, nydelig mat og hyggelig selskap satte vi oss i bussen, og sjåfør Safet brakte oss trygt tilbake til Esso Nesparken.

Reiselederne vil med dette takke alle for en utmerket tur!

Ellen og Gunhild

En vandring i akevitt-industriens fotspor

Med tittelen «Med løs jakke gjennom spritbyen Moss» arrangerer Moss by- og industrimuseum en vandring. Vandringen avvikles torsdag 28. oktober 19:00 – 20:30, og skjer i samarbeid med House of Foundation. Foreningen Morsa 1833 er også sterkt inne i bildet ved at vårt styremedlem Erik Sagflaat, æresmedlemmene Per Arild Simonsen og Torill Wyller, sammen med Ole Eide bidrar med fortellinger og informasjon om hvordan Morsa Aquavit ble til. Arrangementet er gratis for deltakere. Oppmøte skjer på Moss by- og industrimuseum. Du kan lese mer om arrangementet på nettsidene til Moss by- og industrimuseum, se lenke.

Etter rundturen trekker følget inn på House of Foundation der deltakerne får mulighet til å smake på den historiske akevitten fra Moss.