LOKALT – OPPDATERTE OVERSIKTER HVER MÅNED:

I dag selges det mer enn dobbelt så mye Morsa ved utsalget i Rygge sammenlignet med Moss, men mai måned 2021 ble et unntak fra dette. Da solgte Moss 4 flasker mer enn Rygge. Vi følger med på dette, og ser spesielt på den sterkere konkurransen Morsa har på Rygge mot et noe større utvalg på akevitter.

Salget i 2013 og 2014 gikk ned ved begge våre lokale utsalg. I 2015 snudde det mot slutten av året, men 2016 bød på en ny nedgang, en nedgang som fortsatte de påfølgende år. Totalt for året 2019 ble nedgangen på 15% ved de lokale utsalgene sammenlignet med 2018, men her må nok lanseringen av Morsa Jubileumsaquavit i november 2019 ta en stor del av skylden.

2020 ble et positivt vendepunkt for salgstallene, vi måtte faktisk tilbake til 2017 for å finne høyere salgstall av Morsa Aquavit på våre lokale utsalg. Isolert sett økte salget av «den vanlige Morsa’n» med hele 21% dette året. Foreningens 20-års jubileum og økt fokus på grunn av Morsa Jubileumsaquavit tilskrives noe av årsaken til økningen. I 2021 og 2022 gikk salget noe tilbake igjen, til det vi kanskje kan håpe blir et stabilt nivå fremover.

Graf 1 (til og med DESEMBER 2022 – sammenlignet med tilsvarende periode i tidligere år):


Vi har kikket litt på hvordan fordelingen i salg er mellom våre lokale utsalg og resten av landet. Vi ser at det svinger litt opp gjennom årene, men vi synes det er overraskende mange flasker med Morsa som selges utenom vårt eget område. I 2012 falt andelen lokalt solgte flasker til 63%, og det var en stor nedgang i det lokale salget, mens det ellers i landet kom en økning. For 2013 ser vi at den lokale andelen økte litt igjen, mens den i 2014 ble mindre. Vi nevner i denne forbindelse at Morsa Konventionsaquavit ble lansert i mai 2014. Vi mener vi kan se synergier ved mer salg av Morsa Aquavit ellers i landet på tidspunkter som vi har andre Morsaprodukter på markedet, se Morsa Unionsaquavit i 2005 og Morsa Konventionsaquavit i 2014. For 2015 økte som nevnt den lokale andelen igjen. En liten nedgang igjen i 2016 som vedvarte også i 2017, samtidig som vi kan se en liten økning igjen i 2018 og 2019. At andelen gikk ned igjen i 2020 tilskrives den samme effekten som er nevnt tidligere med jubileumsaktiviteter og korona.

Graf 2 (andel av salget lokalt):

Se på sidene med statistikk på landsbasis.

Tilbake til hovedsiden for salgsstatistikk.