LANDSBASIS:

På denne siden vises det statistikk for salg av Morsa Aquavit på årsbasis. Tall for 2021 viser at det ble solgt 3.189 flasker med Morsa Aquavit på landsbasis. Dette representerer en nedgang sammenlignet med 2020 (3.560), men likevel et klart høyere nivå enn 2019 (2.769). Økningen i salget for 2020 og 2021 tror har sammenheng med økt fokus på Morsa i forbindelse med 20-års jubileum i 2020.  Vi har tro på at oppmerksomheten rundt Jubileumsaquaviten medfører en mer langsiktig økning i salget av den tradisjonelle Morsa Aquavit.

Vi har lagt inn tallene for det lokale salget i samme graf, så du kan se hvor stor andel av salget som foregår ved vår 2 lokale utsalg (Moss og Rygge).

Vi følger også med på hvordan Morsa Aquavit hevder deg i konkurransen med de andre akevittene som selges i Norge. Nedenfor finner du oversikter (grafer) som viser hvordan Morsa Aquavit hevdet seg blant andre akevitter i 2013 – 2021. Det er spesielt interessant å se på hvordan Morsa Aquavit hevder seg sammenlignet med andre lokale akevitter. Vi noterer at Fredrikstad med sin «Akevitt som har krysset Dritern 2 ganger» har en solid ledelse på oss. For 2021 må vi faktisk se oss slått av ganske mange av «byakevittene». Husk også på at antall akevitter som tilbys i Vinmonopolets hyller er blitt kraftig utvidet i denne perioden.

Her er oversikten for 2021:

Her er oversikten for 2020;

Her er oversikten for 2019;

Her er oversikten for 2018;

Her er oversikten for 2017;

Her er oversikten for 2016;

Her ser du oversikten for 2015;

Salgsstatistikk-2015-Akevitt

Her ser du oversikten for salget i 2014;

Her ser du oversikten for salget i 2013;

Tilbake til hovedsiden for salgsstatistikk.

Se på månedlig salg ved lokale utsalg.