Spesialtur til Arcus med signering av æresfat

phoca_thumb_l_01-signering-arcusMorsa 1833 er tildelt et eget æresfat som ligger på fatlageret på Arcus. Styret ønsket at medlemmer i interimstyret (fra 2000) og tidligere precidenter skulle få anledning til å signere dette fatet, og inviterte derfor til en spesialtur til Arcus. Deltakerne fikk en fin omvisning på det nye anlegget, signerte fatet og fikk et godt måltid mat med tilhørende drikke før turen gikk hjem igjen til Moss.

Spesialtur til Arcus med signering av æresfat

Morsa 1833 er tildelt et eget æresfat som ligger på fatlageret på Arcus. Styret ønsket at medlemmer i interimstyret (fra 2000) og tidligere precidenter skulle få anledning til å signere dette fatet, og inviterte derfor til en spesialtur til Arcus.

Følgende deltok på turen;

Amund Rydland – Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000 og Precident 2000 – 2003
Torill Wyller – Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000 og 2. Prælath 2000 – 2007
Egil Jegleim – Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000 og styremedlem 2000 – 2002
Per Arild Simonsen – Skattemæster 2000 – 2003 og Viceprecident 2004 – 2007
Jon Roth Nilsen – Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000, 1. Prælath 2000 – 2007 og Æresmedlem fra juni 2006
Kjellaug Nakkim -2. prælath 2010 – dd
Tor Kolsrud – Viceprecident 2002 – 2003, Precident 2004 – 2007, 1.Prælath 2008 – 2009 og 2012 – dd samt Æresmedlem fra november 2010
Jan Bekkevold – Skattemæster 2004 – dd
Kai Gundersen – Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000, Mundskiænk 2000 – 2005 + 2009 – dd og Æresmedlem fra november 2010
Erik Sagflaat – Viceprecident 2012 – dd
Jørn Ramberg – Precident 2008 – dd
Rolf Ulsrud – Kjøgemester 2004 – 2007 og fra 2012 – dd

Med på turen var også invitert følgende som ikke kunne delta;

Gunnar Laursen – Medlem av interimstyret for dannelse av foreningen –> 2000 og Viceprecident 2000 – 2002
Annemor Larsen – Skriver 2004 – dd

Deltakerne fikk en fin omvisning på det nye anlegget, signerte fatet og fikk et godt måltid mat med tilhørende drikke før turen gikk hjem igjen til Moss.