Morsalangs – med historisk presentasjon

Morsalangs var planlagt avviklet i jubileumsåret 2020. Sammen med mye annet ble den utsatt på grunn av pågående pandemi. Arrangørene holdt imidlertid fast på hovedelementene i programmet og gjennomførte det i slutten av august 2021, likevel noe tilpasset og nedskalert. Deltakerne ble inndelt i kohorter som sirkulerte rundt på 9 forskjellige scener. Arrangementet skulle markere åpningen av den nyutviklede «jubileumsaksen» som går langs elva fra Verket til Nesparken.

Vår forening Morsa 1833 var involvert i planleggingsfasen, men da kun som referanse og bidragsyter på historiske opplysninger. Teatergruppa «24» med Mats Gukild, Herman Ohrvik og William Kjeldsberg samarbeidet med oss for stoff til fremføringer av historien om brennevin- og bryggerihistorien, med en ikke ubetydelig humoristisk vri. Gruppen hadde også samarbeidet med Mosseølets Venner. Vi videreførte dette samarbeidet med en felles stand ved porten inn til Gernergården – gamle Moss Bryggeri. Her fikk over 800 deltakere på vandringen muligheter for mer informasjon om våre foreninger og det ble noen nye medlemmer denne kvelden.

Nedenfor finner du noen bilder fra Morsalangs.