Kjempegave til Verket 20

images-Artikkler-IMG_3734-175x156[1]Morsa 1833 sjenket en storslått gave til Verket 20 og Moss by- og indistrimuseum. På årsmøtet i Morsa 1833 27.03.2014 ble det overrakt en flott gave til prosjektet som Moss by- og industrimuseum nå er i gang med for å dokumentere historien helt tilbake til jernverket og om det livet som har utviklet seg på Verket frem til avviklingen av Peterson Moss i 2012. Morsa 1833 donerte en sjekk på 50.000 kroner til prosjektet.

Precident Jørn Ramberg viste til foreningens vedtekter og mente at en støtte til dette prosjktet kommer godt inn under følgende formuleringer i formålsparagrafen – som sier at Morsa 1833 skal;

– arbeide for økt kunnskap om byen industrihistorie.
– arbeide for økt forståelse av Mossefossens betydning som grunnlag for næringsvirksomhet, industri, bosetting og bydannelse.
– støtte opp om arbeidet til Moss by- og industrimuseum i samarbeid med andre kulturaktiviteter i området.

Torill Wyller fra Moss by- og industrimuseum var henrykt over gaven og mente at Morsa 1833 med dette virkelig hadde satt standarden for hvordan de lokale kreftene kunne bidra til å realisere bevaringen av historien rundt Verket i Moss. Moss Avis har et oppslag om overekkelsen av gaven og der finner du også litt mer informasjon om prosjektet.