Årsmøte i Morsa 1833 – 2024

KlubbeÅrsmøte i Morsa 1833 torsdag 14. mars 2024 kl 18:33.

I tråd med foreningens vedtekter innkalles herved til ordinært årsmøte 2024. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av første kvartal hvert år, og skal kunngjøres eller varsles medlemmene skriftlig minst to uker på forhånd. Informasjon er sendt våre medlemmer 16. februar 2024.

Kun personlig møtende medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett. Beslutninger fattes med alminnelig flertall.

Etter de formelle postene vil Per Arild Simonsen fortelle fra historien om Mossefossen. Også i år får vi besøk av et kor som skal bidra med litt sangunderholdning. Mannskoret MAS stiller opp!

Det blir som vanlig en enkel servering med noe fast føde samt Mosseøl og Morsa. På grunn av serveringen ønsker vi en påmelding dersom du ønsker å delta på årsmøtet. Meld fra om du har skalldyr- eller glutenallergi. Send slik påmelding til post@morsa1833.no eller SMS/telefon til vår skattmester Jan Bekkevold 901 38 239. Påmeldingsfrist: 9. mars.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 28. februar. Eventuelle forslag kan sendes på e-post til post@morsa1833.no.

Dagsorden:

  • Åpning/Konstituering. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.
  • Årsberetning (se vedlagte)
  • Regnskap (fremlegges på møtet)
  • Handlingsprogram 2024/25 (se vedlagte forslag)
  • Forslag
  • Budsjett (fremlegges på møtet)
  • Valg

Styret

Innkalling, årsberetning og forslag til handlingsprogram ligger ved:

2024 Dokumentasjon til Årsmøtet