LOKALT – OPPDATERTE OVERSIKTER HVER MÅNED:

I dag selges det mer enn dobbelt så mye Morsa ved utsalget i Rygge sammenlignet med Moss. Salget i 2013 og 2014 gikk ned ved begge våre lokale utsalg. I 2015 snudde det mot slutten av året, men 2016 bød på en ny nedgang, en nedgang som fortsatte inn i 2017 og 2018. Totalt for året 2018 ble nedgangen på 9% ved de lokale utsalgene sammenlignet med 2017.

Så langt i 2019 kan det se ut som om nedgangen har flatet litt ut. Vi er evige optimister, og satser på at den negative trenden nå er snudd.

Graf 1 (til og med FEBRUAR 2019 – sammenlignet med tilsvarende periode i tidligere år):

Vi har kikket litt på hvordan fordelingen i salg er mellom våre lokale utsalg og resten av landet. Vi ser at det svinger litt opp gjennom årene, men vi synes det er overraskende mange flasker med Morsa som selges utenom vårt eget område. I 2012 falt andelen lokalt solgte flasker til 63%, og det var en stor nedgang i det lokale salget, mens det ellers i landet kom en økning. For 2013 ser vi at den lokale andelen økte litt igjen, mens den i 2014 ble mindre. Vi nevner i denne forbindelse at Morsa Konventionsaquavit ble lansert i mai 2014. Vi mener vi kan se synergier ved mer salg av Morsa Aquavit ellers i landet på tidspunkter som vi har andre Morsaprodukter på markedet, se Morsa Unionsaquavit i 2005 og Morsa Konventionsaquavit i 2014. For 2015 økte som nevnt den lokale andelen igjen. En liten nedgang igjen i 2016 som vedvarte også i 2017, samtidig som vi kan se en liten økning igjen i 2018.

Graf 2 (andel av salget lokalt):

Se på sidene med statistikk på landsbasis.

Tilbake til hovedsiden for salgsstatistikk.