2015-03-Aarsmote-005

Takk til Kai Gundersen for mangeårig innsats i Morsa 1833