Noen endringer i styret på årsmøtet

Nye i styret - Kristian Hjortkær Hansen og Lisbeth Børnich

Nye i styret – Kristian Hjortkær Hansen og Lisbeth Børnich

30 medlemmer møtte opp når tidspunktet for årsmøtet var der – selvfølgelig kl 18:33. Årsmøtet hadde noen gode diskusjoner om prioritering av foreningens aktiviteter og det var enighet om å prioritere lokale aktiviteter knyttet til formidling av budskapet og historien. Jørn Ramberg ble gjenvalgt som Precident sammen med Jan Bekkevold som Skattemæster. Nye i styret er Kristian Hjortkær Hansen og Lisbeth Børnich som går inn som henholdsvis 2. Prælath og Mundskiænk. De øvrige i styret var ikke på valg i år. Årsberetning og regnskap ble vedtatt og handlingsplan og budsjett for året legger føringer for hvordan foreningen skal jobbe i tiden frem til neste årsmøte. Det ligger planer om avvikling av årets Morsavandring (som blir lørdag 13. juni) og også en jubileumsfest (som blir lørdag 31. oktober).

Kai Gundersen ble takket av fra jobben som Mundskiænk og mange års trofast arbeid for foreningen. Ole Eide fikk også avløsning etter en periode som 2. Prælath.

Etter formell avslutning av årsmøtet orienterte Viceprecident Erik Sagflaat fra turen til årets Grüne Woche og viste noen bilder. Skattemæster Jan Bekkevold viste også frem de ny nettsidene som nå er tilpasset alle nye medier (mobill, nettbrett og PC).

Tradisjonen tro ble årsmøtet avsluttet med litt fingermat (som egentlig var en smaksprøve på bruscetta som skal serveres på vandringen) og dertil hørende drikke.