2015-03-Aarsmote-003

30 medlemmer har benket seg og er klar til årsmøtet