Morsa 1833 bronsesponsor for Moss 2020

Morsa 1833 blir bronsesponsor for Moss 2020 – jubileet som skal markere Moss sine 300 år med bystatus. Dette faller sammen med at Moss og Rygge kommuner slås sammen, at middelalderkirken i Rygge blir 850 år – og at Morsa 1833 kan feire sitt 20 års jubileum! Blant annet med bakgrunn i foreningens formålsparagraf som sier at vi skal:

– arbeide for økt kunnskap om Moss bys og distriktets brennerihistorie.
– arbeide for økt kunnskap om byen industrihistorie.
– arbeide for økt forståelse av Mossefossens betydning som grunnlag for næringsvirksomhet, industri, bosetting og bydannelse.
– støtte opp om arbeidet til Moss by- og industrimuseum i samarbeid med andre kulturaktiviteter i området.
– tilby medlemmene interessante aktiviteter
– arbeide for at Morsa 1833-aquavit er tilgjengelig på flest mulig steder

mener vi at å få vårt navn og aktiviteter knyttet til dette jubileet vil være «helt innafor». Avtalen med Moss 2020 ble undertegnet i historiske omgivelser i Møllebyen, og du kan lese litt om avtaleingåelsen på Moss 2020 sine sider.

Som bronsesponsor vil Morsa 1833 bli profilert med vår logo på nettsider, i sosiale medier og i program/magasin sammen med en annonse. Vi ser også på dette som en mulighet for bedre å få markedsført den stolte byhistorien knyttet til brennerivirksomheten på 1800-tallet.

Presidenten i Morsa 1833 Jørn Ramberg undertegnet avtalen sammen med vår Skattmester Jan Bekkevold. Trygve G. Nordby undertegnet på vegne av Moss 2020.