Loge-venner på omvisning med Morsa

SAMSUNG CSCLørdag 24.oktober fikk Morsa 1833 besøk av 8 medlemmer i Logen av Aktverdige Herrer med Sans For Edle Draaber og Givende Debatt. I løpet av ettermiddagen fikk de historien om Konvensjonsgården,Vannsjø og Morsavassdraget, Brennerihistorien og tilblivelsen av Morsa Aqavitt.

Vandringen ble ledet av vår kjøgemester Rolf Ulsrud sammen med historiefortellerne Jon Roth Nilsen og Per Arild Simonsen.

Vi benytter anledningen til å minne om at Morsa 1833 gjerne tar på seg oppgaver med et foredrag eller omvisning med utgangspunkt i Moss bys historie med særlig fokus på industrihistorien og brenneriene på 1800-tallet. Ta kontakt med oss på post@morsa1833.no eller direkte til en av våre Prælater.