Informasjonsskriv fra Morsa 1833

images-Logoer-Morsa-FARGE-500x472-132x124[1]Brev med informasjon om våre aktiviteter i 2016 er nå sendt til alle våre registrerte medlemmer. Sammen med informasjon om de planlagte aktivitetene finner medlemmene også giro for innbetaling av kontingent for 2016. Vi ber om at kontingenten betales innen 15. februar. Dette er den eneste planlagte informasjon som blir sendt til medlemmenes postadresse. All annen informasjon vil bli gitt på mail eller SMS. Det er derfor viktig at vi har registrert riktige opplysninger om deg som medlem. Viktigst i denne sammenheng er mailadresse, men postadressen og telefonnummer bør også være korrekt. Du kan melde fra til oss om endringer i medlemsopplysninger her. Du vil finne en oversikt på være aktiviteter (både for medlemmer og styre/interne) på disse sidene. Denne oversikten oppdaters fortløpende. Vi minner om de månedlige medlemstreff som vi har på Kontoret Bar (siste torsdag i måneden) sammen med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner.