Loge-venner på omvisning med Morsa

SAMSUNG CSCLørdag 24.oktober fikk Morsa 1833 besøk av 8 medlemmer i Logen av Aktverdige Herrer med Sans For Edle Draaber og Givende Debatt. I løpet av ettermiddagen fikk de historien om Konvensjonsgården,Vannsjø og Morsavassdraget, Brennerihistorien og tilblivelsen av Morsa Aqavitt.

Vandringen ble ledet av vår kjøgemester Rolf Ulsrud sammen med historiefortellerne Jon Roth Nilsen og Per Arild Simonsen.

Vi benytter anledningen til å minne om at Morsa 1833 gjerne tar på seg oppgaver med et foredrag eller omvisning med utgangspunkt i Moss bys historie med særlig fokus på industrihistorien og brenneriene på 1800-tallet. Ta kontakt med oss på post@morsa1833.no eller direkte til en av våre Prælater.

Medlemstur til Arcus med omvisning og bespisning

ArcusLogo[1]Tidligere turer til ARCUS har vært en stor suksess og opplevelse for deltakerne fra MORSA. Tilbakemeldingene har vært mange og udelt positive. Vi har igjen vært heldige og får anledning til å besøke det nye anlegget med en gruppe fra Morsa 1833. Du er herved invitert til å delta på denne turen som vil gå FREDAG 20. NOVEMBER 2015.
Vi legger opp turen slik som vi har vært vant til tidligere, og drar med buss fra Moss kl 17:00. Morsa 1833 har med guider på turen. Vi regner med å være tilbake ca kl 23:00. Bussen starter sin tur inn til Gjelleråsen fra Esso ved Nesparken, og dette blir også sted for levering av deltakerne etter endt tur.
Vi vil få en morsom og interessant omvisning, rikelig med smaksprøver samt spise rakfisk og diverse aquavit som tilbehør. En titt på det spesielle Morsa-fatet blir det også. Serveringen vil foregå i det koselige fatlageret. Der ligger temperaturen konstant på ca 18 grader, så litt varme klær anbefales.
Vi sørger også denne gang for felles og gratis busstransport fra og til Moss. Subsidiert pris for medlemmer vil derfor være kr. 650,- mens ikke medlemmer må betale kr. 750,-. Vi gjør oppmerksom på at deltakerantallet er begrenset til 30 stk og vi må praktisere ”førstemann-til-mølla”-prinsippet.
Du kan melde deg på turen ved å benytte nedenstående skjema, sende en mail til kjogemester@morsa1833.no eller ta en telefon til Rolf Ulsrud på telefon 909 38 784.

Morsa Aquavit i nytt design

Helt siden Mors2015-10-NyFlaskedesign-001-weba Aquavit ble relansert i år 2000 har disse flaskene skilt seg ut i «akevittflokken» med sitt lette og elegante design. Neck-hangeren har også vært et populært samleobjekt med en morsom brennevinshistorie.

Imidlertid har Morsa-designet også den ulempen at flaskene ble omtrent usynlig i hyllene på barer og vinmonopol ved siden av andre akevitter. I 2015 er det 2-3 ganger så mange akevitter å velge mellom som den gang Morsa Aquavit ble relansert. Synlighet er derfor helt avgjørende for et godt salgsvolum og fortsatt eksistens av den eneste akevitten med historiske røtter i Moss og Østfold. Både Morsa-styret og Arcus har derfor gjennom årene konkludert med at Morsa-flaskene må bli mer synlig. 8. oktober 2015 var i så måte en historisk dag. Da var deler av Morsastyret på besøk i Arcus sitt helautomatiske produksjonsanlegg på Gjelleråsen og overvar tappingen av de første 6 000 Morsaflaskene med ny etikett. Etiketten er utviklet via Arcus sitt designbyrå, i tett samarbeid med Morsastyret – og med høring blant Morsas medlemmer. Det var et stolt styre som kunne nyte synet av «ny-Morsa-flaske» nr. 1 ankomme enden av samlebåndet, etter at etikettene var påsatt med millimeterpresisjon. Deretter ble de første 12 flaskene automatisk pakket i kartong nr. 1, og denne kartongen vil bli høytidelig åpnet på Morsa 1833 sin jubileumsfest i Moss den 31. oktober.

De øvrige kartongene fulgte så produksjonslinjen videre, ble pakket på paller som førerløse trucker kjørte til lageret. Der står de og godgjør seg inntil restlageret av de opprinnelige Morsa-flaskene er kjørt ut til butikker og barer. Det innebærer at de første nye flaskene antas å åpenbare seg i hyllene mot slutten av 2015. Det blir spennende å følge med om salg av og kjennskap til vårt fortreffelige produkt utvikler seg slik vi håper!