Precident

Precident

Jørn Ramberg

Valgt på årsmøtet 2008

Bryggekanten 7
1531 MOSS
Email: precident@morsa1833.no
Mob: 952 20 359

Har det øverste ansvaret for drift av foreningen. Leder styremøter og sørger for den daglige drift av foreningen.

Viceprecident

Viceprecident

Jørn Roald Wille

Valgt på årsmøtet 2016

Vestbrynet 1
1519 MOSS
Email: viceprecident@morsa1833.no
Mob: 922 28 499

Stedfortreder for precidenten.

Skriver

Skriver

Erling Bratheim

Valgt på årsmøtet 2016

Solveien 63 B,
1533 Moss
Email: skriver@morsa1833.no
Mob: 997 07 500

Har ansvaret for foreningens protokoller og referater. Har ansvaret for medlemsvervingen og fører også medlemsoversikt.

Skattemæster

Skattemæster

Jan Bekkevold

Valgt på årsmøtet 2004

Solveigbakken 1,
1535 Moss
Email: skattemester@morsa1833.no
Mob: 901 38 239
Priv: 69 25 83 77

Har ansvaret for foreningens økonomiske transaksjoner og fører regnskap. Har også ansvar for effekter og profileringsartikler i foreningen. Administrerer foreningens hjemmesider.

1. Prælath

1. Prælath

Kirsten Aasen

Valgt på årsmøtet 2014

Helgerødgaten 44,
1515 Moss
Email: 1.prelath@morsa1833.no
Mob: 934 81 031
Priv: 69 27 30 08

Har ansvaret for informasjon om foreningens virksomhet og historie med spesielt ansvar for foredrag og dokumentasjon på historien til Morsa Aquavit.

2. Prælath

2. Prælath

Erik Sagflaat

Valgt på årsmøtet 2017

Michael Sundts gate 2
1511 Moss
Email: 2.prelath@morsa1833.no
Mob: 906 12 747

Har ansvaret for informasjon om foreningens virksomhet og historie med spesielt ansvar for foredrag og dokumentasjon på historien til Morsa Aquavit.

Kjøgemester

For tiden ubesatt.

Har ansvaret for organisering og tilrettelegging av alle medlemsarrangement i regi av foreningen. Leder også arrangementkomiteen.

Mundskiænk

Mundskiænk

Lisbeth Børnich

Valgt på årsmøtet 2015

Slalombakken 5 E
1598 Moss
Email: mundskjenk@morsa1833.no
Mob: 417 88 789

Har ansvaret både overfor deltagere og leverandører at alle våre arrangementer har en tilfredsstillende forsyning med Morsa Aquavit og eventuelle tilhørende produkter.

Vi har laget en oversikt på de som har vært i styreverv tidligere. Ta gjerne en titt