Årsmøte

images-2013-03-Aarsmote-Aarsmote-2013%2008-181x131[1]Et meget vellykket årsmøte ble avviklet i Morsa 1833 torsdag 14. mars. På dagsorden stod vanlige årsmøtesaker, men det var også avsatt tid til en orientering fra Torill Wyller fra Moss by- og industrimuseum. Etter at den formelle delen var unnagjort var det tilbud om noen smaksprøver på vår kulturhistorie på flaske med tilhørende bruschettasfra Råde Selskapsmat.

De valige årsmøtesakene ble avviklet under kyndig og stødig ledelse av vårt æresmedlem og medlem nr 1 Jon Roth Nilsen. Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt, og under valget ble også de fleste verv videreført med sittende representanter. 2. prælath Kjellaug Nakkim trådte ut av styret og ble erstattet av Ole Eide. Jørn Ramberg ble gjenvalgt som precident for 2 nye år.

Torill Wyller fortalte om tilblivelsen av Moss by- og industrimuseum og dro knytningene til etableringen av Venneforeningen Morsa 1833 og relanseringen av Morsa Aquavit tilbake til året 2000 og de forberedelsene som ble gjort forut for dette. De tilstedeværende fikk så anledning til å smake på Morsa Aquavit ledsaget av noen utsøkte bruschettas fra Råde Selskapsmat. Tiden rundt bordene ble benyttet til videre utveksling av minner fra den tiden foreningen og museet har vært i aktivitet, og det ble også fremmet noen ideer om videre aktiviteter til gavn for både foreningen og museet.