2022 – Innkalling og dokumentasjon årsmøte (på e-post til medlemmer)