2022 – Innkalling og dokumentasjon årsmøte (e-post til påmeldte)