HANDLINGSPLAN FOR 2017/2018

Det viktigste arbeidet er å øke kjennskapet til Morsa – både foreningen og aquaviten, og Moss bys brennerihistorie. Morsasalget må minimum opprettholdes på dagens nivå. Styret vil også arbeide for interessante tilbud og aktiviteter til foreningens medlemmer. Dette gjerne i samråd med andre leverandører av mat, drikke og kulturhistorie. Samarbeidet med Moss By- og Industrimuseum, Mosseølets venner og Mossefossens venner er også en viktig del av foreningens arbeide.

Generelle medlemsaktiviteter:

 • Styrke samarbeidet med relativt ferske «Moss i sentrum»
 • Medlemsekskursjoner
 • Foredrag om foreningen og brennerihistorien
 • Kultursosiale arrangementer – herunder Morsavandringen
 • Deltagelse på relevante messer i nære og fjerne strøk.
 • Tilby effekter og produkter for medlemmene
 • Medlemsrekruttering, medlemspleie
 • Arbeide for et høyest mulig salg av Morsa i Norge.

Enkeltsaker:

 • Fortsette gjennomføring pub-kvelder i samarbeid med Mosseølets venner og Mossefossens Venner
 • Arbeide for øket kjennskap til og aktivitet på foreningens Facebook- og hjemmeside
 • Tilby medlemsturer til Arcus og andre interessante destinasjoner
 • Arbeide for medlemstur og at Morsa aquavit fortsatt er representert på matmessen Grüne Woche i Berlin.
 • Fortsette arbeidet i foreningen Regional Matkultur og arbeide for større tilknytning mellom lokal mat og passende drikke.
 • I samarbeide med Arcus igangsette opplæring om Morsa, akevitt, drinkmixing og brennerihistorie for de ansatte ved byens serveringssteder.
 • Arbeide for øket kunnskap om og salg av gode akevittglass – Morsa-glassene fra Riedel.
 • Arbeide for tilfredsstillende støtte til foreningens aktiviteter og virksomhet bl.a. fra Arcus.
 • Tilby et interessant sett av Morsa-effekter til medlemmer og andre.
 • Øke aktiviteten overfor lag og foreninger for å invitere oss selv til foredrag og kåserier om Moss’ byhistorie og Morsa 1833.
 • Fortsette samarbeidet med andre foreninger og instanser og med overlappende interesser, som for eksempel Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets Venner, Norske Akevitters Venner, Regional Matkultur og Moss Historielag. Det enkelte samarbeidsforholdet vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
 • Øke etterspørselen – og derved utbredelsen – av Morsa aquavit.
 • Arrangere «Morsavandring» den første lørdagen i juni.
 • Arrangere fest for medlemmene på Morsas stiftelsesdag 4. november.
 • Delta med stand, salg og medlemsverving under aktuelle arrangementer, f.eks. mat- og drikkemesser og evt. andre aktuelle arrangementer.

 

Styret i Morsa 1833 Venneforening av 04.11.2000