Moss var stor på brennerier på første del av 1800-tallet. Nedenfor finner du et kart som viser brenneriene i Moss i 1840 – hele 14 stykker!

Kart-historisk-1840-scanned[1]