Salgstall for Morsa Aquavit

Salgstallene for Morsa Aquavit er en viktig indikator for oss, og vi følger nøye med på dette. Salgstallene både for våre lokale utsalg og på landsbasis foreligger nå. Vi følger tallene på landsbasis pr år, mens de lokale salgstallene oppdateres hver måned.

Her finner du ajourførte oversikter på salg av Morsa Aquavit, Morsa Konventionsaquavit og Morsa Unionsaquavit.

Morsa_white (2)Salget av Morsa Aquavit viser en stadig nedadgående tendens, til tross for en liten oppsving i det lokale salget i 2015. 3 av 4 flasker selges nå ved de lokale utsalgene i Moss og Rygge, og de siste årene er det faktisk det lokale salget som har sviktet mest. Salget ellers i landet er omtrent på nivå med 2015. Det totale salget endte ca 9% under 2017. Ser vi på de to lokale utsalgene (Moss og Rygge) er situasjonen nå at det selges dobbelt så mange Morsa ved utsalget i Rygge sammenlignet med Moss. I 2018 ble det solgt 2.484 Morsa Aquavit ved våre to lokale utsalg ( 2742 i 2017). Når salget utenfor Moss/Rygge ikke var på mer enn 849 flasker endte altså 2018 på 3.333.

Her trengs hjelp fra mange gode krefter….. løp og kjøp!!

Bak linkene nedenfor finner du mer detaljer om utviklingen i salget.